Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Бусигін Борис Сергійович
професорIMG_3543-.jpg
Посада: професор кафедри інформаційних систем та технологій.

Учене звання: професор.

Учений ступінь: доктор технічних наук.

Телефон: 0562-47-13-92

E-mail: bsbusygin@gmail.com

Кабінет: 1/79Навчальна робота
   Професор Бусигін Б.С. викладає дисципліни: "ГІС у бізнесі і керуванні", "Професійні функції і завдання магістрів", "Фундаментальні концепції природознавства", "Основи геоінформаційних технологій" та ін.

Біографія
   Народився у 1951 році. У 1973 році закінчив ДГІ (НГУ) за спеціальністю «Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин». З 1974 р. по 1977 р. навчався у аспірантурі при кафедрі геофізичних методів розвідки ДГІ. У січні 1981 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата геолого-мінералогічних наук за спеціальністю 04.00.12 «Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин». Протягом 1981 – 1985 рр. працював молодшим, старшим науковим співробітником на кафедрі геофізики. З 1985 р. по 1990 р. працював доцентом на кафедрі загальної та структурної геології. З 1990 р. по 1993 р. – докторант Московського геологорозвідувального інституту. У травні 1993 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 04.00.22 «Геофізика». Тема: «Математическое обеспечение и компьютерная технология распознавания цифровых изображений в поисковой геофизике». З 1994 р. – на посаді професора кафедри загальної геології. З березня 1996 р. до лютого 2020 р. – завідувач кафедри. Має близько 200 наукових і навчально-методичних праць.© 2006-2020 Інформація про сайт