Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Спеціалізація:  Геоінформаційні системи та технології

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво


ОБ`ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ

Геоінформаційні системи та технології.


ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

    Підтримка та прийняття рішень за допомогою геоінформаційних технологій, зокрема рішень проектування та експлуатації інженерних мереж і транспортних комунікацій, а також підвищення якості муніципального та регіонального управління засобами геоінформаційних систем.


КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ

бакалавр – фахівець в галузі землевпорядкування та кадастру;
магістр – професіонал в галузі геоінформатики.


ПОСАДИ ФАХІВЦІВ

Інженер-геоінформатик (з категорією).
Інженер-землевпорядник.
Керівник виробничого підрозділу.
Керівник функціонального підрозділу.
Викладач професійного навчально-виховного закладу.
Консультант з маркетингу (ринок земель).


ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ

1.     Організація та виконання робіт по реєстрації кадастрових даних в геоінформаційних системах (ГІС).

2.     Розробка інформаційно-логічних моделей муніципального та регіонального управління засобами ГІС.

3.     Розробка інформаційних та функціональних моделей обробки кадастрових даних в ГІС.

4.     Впровадження та експлуатація кадастрових ГІС.

5.     Визначення видів і параметрів матеріалів аерокосмічних знімань, та наведення прикладів використання даних дистанційного зондування в екологічному моніторингу.

6.     Оцінювання можливостей комерційних ГІС для відображення статичних і динамічних процесів та  явищ, та порівняння можливості інструментальних ГІС, які використовують для створення та редагування цифрових карт.

7.     Адміністрування баз кадастрових даних в ГІС.

8.     Обробка первинної навігаційної інформації в ГІС.

9.  Викладання у вузах і середніх спеціальних навчальних закладах дисциплін профільного напряму.

© 2006-2020 Інформація про сайт