Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Курсове проектування


Цвіркун Л.І. Комп’ютерні мережі. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія / Л.І. Цвіркун, Я.В. Панферова, Л.В. Бешта ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 28 с.

Курсове проектування 

  • Курсовий проект з дискретної математики  (Проф. Саричева Л.В.)
  • Курсова робота з моделювання економічних, екологічних і соціальних процесів  (Проф. Саричева Л.В.)
  • Курсова робота з інформатики та програмування (Проф. Коротенко Г.М.)
  • Курсова робота з обробки та дешифрування аерокосмічних зображень  (Асистент Сергєєва К.Л.)
  • Курсова робота з організації баз даних та знань (Доцент Трусов В.О.)
  • Курсова робота з систем підтримки прийняття рішень (Доцент Трусов В.О.)
  • Курсова робота з теорії прийняття рішень (Доцент Храмов Д.О.) 

 

 

© 2006-2020 Інформація про сайт