Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Гаркуша Ігор Миколайович
доцент

+IMG_3320.jpg
Посада: доцент кафедри інформаційних систем та технологій, гарант освітньої програми спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології».

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук.

E-mail: igor_garik@ua.fm

Кабінет: 1/79Навчальна робота
    Доцент Гаркуша викладає дисципліни "Проектування інформаційних систем", "Спеціалізоване прикладне програмування", "Крос-платформне програмування", "Основи тестування програм", "Комп’ютерні мережі", "Адміністрування операційних систем та мереж".

Підвищення кваліфікації
  1. 2015 рік: Державний ВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет” з 01.06.2015 по 30.06.2015 відповідно наказу від 20.05.2015 р., № 236-К. Опанування сучасних педагогічних технологій, оновлення методичного забезпечення з дисциплін «Комп'ютерні мережі», а також методик з напряму об'єктно-орієнтованого програмування з використанням технологій Java. Документ, що підтверджує стажування: довідка, що видана Державним ВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет”, протокол засідання кафедри геоінформаційних систем №10 від 01.07.2015 р.;
  2. 2016 рік: курси з підвищення кваліфікаціїї з 18-19 серпня 2016 у ТОВ “КОМПАНІЯ ТВІС” авторизованого партнера HEXAGON Geospatial в Україні – виданий сертифікат про успішне завершення спеціалізованого курсу з обробки даних дистанційного зондування, з професійної обробки мультиспектральних даних в програмному забезпечені ERDAS IMAGINE 2015;
  3. 2020 рік: Державний ВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет” з 10.03.2020 по 17.04.2020 відповідно наказу від 02.03.2020 р., № 101-К. Вивчення сучасних підходів до підготовки навчально-методичного (програмного) забезпечення з використанням інформаційних технологій, опрацювання матеріалів щодо оновлення методичного забезпечення пакетів навчальних дисциплін з 12 галузі знань “Інформаційні технології”. Опанування сучасних педагогічних технологій та оновлення методичного забезпечення з дисципліни “Основи тестування програм”, а також методик з напряму об'єктно-орієнтованого програмування з використанням технологій Python. Документ, що підтверджує стажування: довідка з реєстраційним № 33-38-08, що видана Державним ВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет”.

Наукова діяльність
    Основні напрями  наукової діяльності – науково-практичні дослідження у напряму використання IT у сферах обробки даних дистанційної зйомки, зокрема супутникової; автоматизація обробки різнорідних та різнорівневих геоданих у Cloud-середовищах, використання методів дистанційного зондування Землі з космосу для цілей моніторингу техногенної активності людини у навколишньому середовищі, автоматизація різних задач моделювання родовищ корисних копалин, розробки геоінформаційних систем".

   Під керівництвом доцента Гаркуші магістри кафедри проводять дослідження за наступними напрямками:
   •    проектування складних спеціалізованих ІС;
   •    обробка зображень, зокрема аерокосмічних;
   •    методи автоматизації дешифрування різних об’єктів за даними космозйомки;
   •    інтеграція ІС та даних космозйомки;
   •    обробка та аналіз даних космозйомки;
   •    тривимірне моделювання в ІС;
   •    обробка та аналіз даних засобами операційних систем та мереж. 
  
     За період роботи в університеті має більше 70 опублікованих праць, а також 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір та 9 навчально-методичних робот, які використовуються у навчальному процесі. Розробник стандартів вищої освіти з напрямів спеціальностей 12 галузі знань, член робочих груп з розробки стандартів та гарант освітньої програми спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

     Найбільш значимі останні наукові праці можно подивитися за посиланнями:

ORCID ID 0000-0003-1190-1501
  Scopus Author ID  56368867700
  Web of Science Researcher ID A-3206-2019
  Researchgate ID Igor Garkusha
  Google Scholar Igor Garkusha

Інша діяльність
     Впровадження інноваційних технологій на кафедрі. Аналіз використання продуктів Open Source в навчальному процесі та науковій діяльності.

Біографія
  Народився у 1974 році. У 1993 році закінчив з відзнакою Дніпропетровський радіоприладобудівельний коледж за спеціальністю "Радіоприладобудування". У 1998 році закінчив з відзнакою Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі". Працює в НТУ "ДП" з 1998 року. Кандидат технічних наук (2007), доцент (2011). Стаж науково-педагогічної роботи на момент 2019 року – 21 рік. У 2017 та 2018 роках був членом Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). З 2016 року за сумісництвом є діючим науковим консультантом компанії EOS (EOS Data Analytics Dnipro).


© 2006-2020 Інформація про сайт