Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Храмов Дмитро Олександрович
доцент


khramov_foto.jpg

Посада: доцент кафедри інформаційних систем і технологій (за сумісництвом).


Вчене звання: старший науковий співробітник.


Вчений ступінь: кандидат технічних наук.


E-mail: khramov.d.o@nmu.one


Кабінет: 1/79


Навчальна робота
Доцент Храмов Д. О. останнім 
часом викладає дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних», «Комп'ютерна математика», «Математичні методи і моделі» та ін.

Наукова діяльність
Основні напрямки наукової діяльності — динаміка орбітального та кутового руху космічних апаратів, математичне і комп'ютерне моделювання, інтелектуальний аналіз даних. Значний час Храмов Д. О. досліджував динаміку супутника з новим класом систем гравітаційної стабілізації — тросовими системами гравітаційної стабілізації. Зокрема, ним розроблено і програмно реалізовано методику вибору конструктивних параметрів системи стабілізації, що забезпечують мінімальну тривалість перехідних процесів з урахуванням технічної реалізовності параметрів, впливу конструктивних і технологічних погрішностей та визначено умови, що забезпечують якнайшвидше загасання перехідних процесів стабілізації. Є автором і співавтором понад 50 наукових публікацій (в тому числі монографії) і 10 науково-популярних публікацій.
Міжнародна співпраця: 7th Framework Programme of the European Union Collaborative project FP7-SPACE-2013-1, LEOSWEEP (Improving Low Earth Orbit Security With Enhanced Electric Propulsion), Grant Agreement Number 607457. Веб-сайт: http://dkhramov.dp.ua
Scopus Author ID: 55844098700

Інша діяльність
Крім профільної наукової діяльності Храмов Д. О. бере активну участь у вирішенні різноманітних завдань в області комп'ютерного моделювання. Так, у 1996–1997 рр. ним розроблено алгоритм і програма розрахунку температурних деформацій великий космічної антени. У 2004–2005 рр. Храмов Д. О. брав участь в аналізі причин аварії супутника «Січ-1М» (оцінці можливості зіткнення супутника з третім ступенем ракети-носія). У 2014–2015 рр. ним розроблено програму моделювання орбітального руху і руху відносно центру мас космічного апарату «Shepherd» в рамках проекту FP7-SPACE-2013-1 LEOSWEEP. З 2006 р. по теперішній час займається збором і аналізом наукової експрес-інформації за допомогою веб-скрапінгу і API. Результати цієї роботи підсумовані в монографії «Збір даних в Інтернеті на мові R» (ISBN 978-5-97060-459-5).

Біографія
Храмов Д. О. закінчив радіофізичний факультет Дніпропетровського державного університету в 1995 р. З 1995 р. по 1998 р. навчався в аспірантурі Інституту технічної механіки НАНУ і ДКАУ (05.07.09 «Динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів»). З 1998 р. працює у відділу системного аналізу і проблем керування ІТМ НАНУ і ДКАУ на посадах молодшого, наукового і старшого наукового співробітника (з березня 2010 р.). В 2007 р. захистив кандидатську дисертацію «Динаміка супутника із тросової системою гравітаційної стабілізації». В 2012 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника. Викладацьку діяльність почав з 2008 р. Храмов Д. О. стипендіат НАН України з 2000 по 2006 р. В 2001 р. його було нагороджено премією НАН України для молодих вчених, а в 2002 р. – премією Президента України для молодих вчених НАН України.© 2006-2020 Інформація про сайт