Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Гнатушенко Володимир Володимирович
професор


Hnatushenko.jpg
Посада: завідувач кафедри інформаційних систем та
             технологій

Вчене звання: професор.

Вчений ступінь: доктор технічних наук.

E-mail: Hnatushenko.V.V@nmu.one

Кабінет: 1/79


Навчальна робота


    Професор Гнатушенко В.В. останнім часом викладає дисципліни «Операційні системи», «Web-технології та Web-дизайн», «Цифрова обробка сигналів», «Методи обробки зображень», «Управління ІТ-проектами», «Методи комп'ютерної обробки цифрових багатоканальних даних» та ін. Його вихованці — активні учасники та неодноразові переможці Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад по програмуванню.

Підвищення кваліфікації

   Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ДНУ імені Олеся Гончара, програма стажування з 31.01.2018 по 01.03.2018, тема: «Цифрова обробка сигналів» Довідка № 89-400-156.

Наукова діяльність
  
    Фахівець у галузі інформаційних технологій, математичного та комп’ютерного моделювання процесів та систем. Під науковим керівництвом та безпосередньою участю проф. Гнатушенко В.В. розроблені інформаційні технології обробки сканерних багатоспектральних цифрових даних, зафіксованих з аерокосмічних платформ. Свідченням високої наукової кваліфікації та авторитету В.В. Гнатушенка є неодноразове залучення його як опонента дисертаційних досліджень, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук. Він автор понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких патенти та авторські свідоцтва на винаходи. Брав участь у численних міжнародних конференціях та симпозіумах. Член програмних комітетів низки міжнародних конференцій в Україні та за кордоном, IEEE Senior Member, SPIE Member. Професор Гнатушенко В.В. входить в редакційні колегії низки відомих міжнародних наукових журналів, веде значну науково-організаційну роботу щодо підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, керує аспірантами, докторантами та здобувачами. Під його керівництвом захищено сім кандидатських дисертацій. Є заступником голови спеціалізованої ради, що функціонує в ДНУ із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 05.13.06 - «Інформаційні технології» та 05.01.01 - «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Є членом експертної ради Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОНУ.
  ORCID ID 0000-0003-3140-3788
  Scopus Author ID  6505609275
  Web of Science Researcher ID C-8740-2016
  Researchgate ID Volodymyr Hnatushenko
  Google Scholar Volodymyr Hnatushenko

Інша діяльність
   Проф. Гнатушенко В.В. підтримує тісні зв’язки з підприємствами, що займаються впровадженням сучасних інформаційних технологій, що дозволяє адаптувати відповідні навчальні плани підготовки студентів згідно потребам провідних ІТ-компаній. Член НМК 7 МОНУ з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій підкомісії 122 Комп’ютерні науки.

Біографія
   Гнатушенко Володимир Володимирович народився 26 січня 1975 року. З 1990 по 1994 роки навчався у Дніпропетровському коледжу автоматики і телемеханіки (зараз Університет митної справи та фінансів), отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Верстати з числовим програмним керуванням і робототехнічні комплекси». В 1999 році закінчив з відзнакою магістратуру Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Технології і засоби телекомунікацій». Закінчивши очну аспірантуру,  9 січня 2003 року успішно захистив кандидатську дисертацію. На викладацькій діяльності з 2003 р. В 2006 році отримав вчене звання доцента. У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.01.01 (відповідає спец. Комп’ютерні науки та інформаційні технології за наказом МОНУ №419 від 12.04.2016 р.) на тему «Геометричні моделі формування та попередньої обробки цифрових фотограмметричних зображень високого просторового розрізнення».  В 2011 році отримав вчене звання професора. Багато років працював завідувачем кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій ДНУ імені Олеся Гончара. Проф. Гнатушенко має почесні грамоти та подяки за плідну багаторічну роботу по підготовці висококваліфікованих фахівців. Гнатушенко В.В. — Стипендіат Кабінету Міністрів для молодих вчених з 2005 по 2007 роки. Стипендіат Верховної Ради України «для найталановитіших молодих учених» 2010 р.
   У 2011 році Указом Президента України №961/2011 «Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень» отримав Грант Президента України.


© 2006-2020 Інформація про сайт