Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Сергєєва Катерина Леонідівна
доцент+IMG_3468.jpg
Посада: доцент кафедри інформаційних систем та технологій

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: sergieieva.k.l@nmu.one               

Кабінет: 4/55 
  

Навчальна робота

Доцент Сергєєва К.Л. в даний час викладає дисципліни «Алгоритми та структури даних», «ГІС у завданнях моніторингу», «Просторовий аналіз і моделювання в геоінформаційних технологіях». Має досвід викладання дисциплін «Моделювання еколого-економічних та соціальних процесів», «Інтелектуальний аналіз даних», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Обробка зображень і розпізнавання образів», «Геостатистики», «Комп'ютерна підтримка прийняття рішень», «Основи геоінформаційних систем та технологій »та ін. 


Підвищення кваліфікації

Український державний хіміко-технологічний університет, кафедра обчислювальної техніки та прикладної математики, програма стажування з 01.03.2018 по  30.04.2018. Довідка про підсумки стажування № 33-36-22 від 03.05.2018 р.


Наукова діяльність 

Основні напрямки наукової діяльності - інформаційні технології аналізу даних дистанційного зондування Землі, моніторинг показників сталого розвитку регіонів, інтелектуальний аналіз даних. Зокрема, в рамках дисертаційних досліджень Сергєєвою К.Л. розроблено інформаційну технологію і система аналізу теплового стану териконів за даними космічних зйомок.
Приймала участь у 6 науково-дослідних проектах, у тому числі гранті Американського Фонду Цивільних Досліджень (CRDF). Є автором понад 60 наукових та науково-методичних робіт.

ORCID: 0000-0001-7345-2209

Scopus Author ID: 55999106800

Researchgate ID: Kateryna Sergieieva

Web of Science Researcher ID: C-5263-2019

Google Scholar: Kateryna Sergieieva


    Інша діяльність
  
Доц. Сергєєва К.Л. приймала участь у міжнародних наукових та освітніх програмах, в тому числі Міжнародній школі гірничої справи Dubrovnik International ESEE Mining School (лектор), Міжнародній школі з циркулярної економіки DOCSUMSquare EIT RawMaterials PhD Summer School on Circular Economy (науковий консультант), міжнародних програмах культурного обміну, організованих спільно з Гірничо-металургійною академією ім. Станіслава Сташица в Кракові, Польща (координатор) та ін.
В рамках навчання в аспірантурі проходила річне стажування у Вроцлавському політехнічному університеті за стипендіальною програмою Колегії Східної Європи (м. Вроцлав, Польща).
Має сертифікати про підвищення кваліфікації та професійний розвиток Європейського космічного агентства, компанії TVIS (Україна), асоціації "Польське співдружність", Дніпропетровської міської ради молодих вчених, Центру інженерної педагогіки НТУ "ДП" та ін. 
Є незалежним рецензентом міжнародного видавництва MDPI (журнали Sustainability, Remote Sensing).


    Біографія
  
Сергєєва К.Л. у 2007 році закінчила з відзнакою Національний гірничий університет (НГУ) за фахом "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг". Проходила навчання в очній аспірантурі НГУ і в 2014 році захистила кандидатську дисертацію "Інформаційна технологія аналізу теплового стану териконів за даними космічних зйомок" за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології. У 2018 році отримала вчене звання доцента кафедри геоінформаційних систем.
З 2007 року веде педагогічну діяльність на посаді асистента, а з 2015 року - на посаді доцента кафедри інформаційних систем та технологій (геоінформаційних систем). У 2007-2016 рр. вела наукову діяльність на посаді молодшого, наукового та старшого наукового співробітника в рамках роботи над держбюджетними науково-дослідними проектами.© 2006-2020 Інформація про сайт