Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
  

Specjalność: 123 Inżynieria komputerowa

Kierunek: 12 Technologie informacyjne

   

Poziom kształcenia: bakalaureat / studia magisterskie

Kwalifikacja edukacyjna: bakalarz / magister z inżynierii komputerowej

Ilość miejsc licencyjnych: 150 / 50

Okres studiów:

·       bakalarz – 3 lata 10 miesięncy

·       (na podstawie poziomu wykształcenia kwalifikacji „młodszy specjalista”) – 2 lata 10 miesięncy

·       magister – 1 rok 4 miesięncy

Wykaz dyscyplin konkurencyjnych w certyfikacie oceny krajowej:

·       język ukraiński

·       matematyka

·       fizyka lub język obcy

 

Aby rozwiązać problemę związane z digitalizacją społeczeństwa, która w dalszym ciągu rozwija się zarówno w gospodarce ukraińskiej i w świecie, setki i tysiące komputerów łączą się za pośrednictwem sieci lokalnych, globalnych i korporacyjnych oraz Internetu.

Dlatego zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie projektowania, programowania i ochrony informacji o systemach i sieciach komputerowych wielokrotnie przewyższa podaż, a specjalność 123 ”Inżynieria komputerowa” jest obecnie jedną z najbardziej obiecujących.

Specjalność 123 ”Inżynieria komputerowa” łączy wiedzę z zakresu komputerów, sieci i technologii informacyjnych. Inżynier komputerowy – to specjalista, który ma podstawowe i profesjonalne doświadczenie w trzech komponentach: sprzęcie, oprogramowaniu i sieci.

Treść działalności specjalistów inżynierii komputerowej polega na opracowaniu, programowaniu i zastosowaniu: sprzętu system komputerowzch; sieci lokalnych, globalnych i korporacyjnych oraz Internet; systemów Internetu rzeczy, rozwój infrastruktury IT z wykorzystaniem interfejsów i protokołów interakcji ich komponentów.

Główne kierunki kształcenia specjalistów w dziedzinie inżynierii komputerowej: schematyczne i systemowe projektowanie systemów komputerowych i Internetu rzeczy; projektowanie lokalnych, globalnych i korporacyjnych sieci komputerowych i Internet; opracowywanie oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz baz danych; rozwój technologii wykonywania obliczeń (równoległe, rozproszone, mobilne, internetowe i chmurowe) oraz przesyłania i ochrony informacji w systemach obliczeniowych.

Międzynarodowa certyfikacja. Od 2005 roku Akademią Cisco realizowane są kursy przygotowujące do studiów bakalaurskich i magisterskich ze specjalnością 123 Inżynieria komputerowa: technologie sieciowe (CCNP, CCNA7, Workshop: Network Programmability), Internet rzeczy  (IoT Fundamentals: Connecting Things, IoT Fundamentals: Big Data&Analytics), programowanie (PCAP: Programming Essentials in Python, CPA: Programming Essentials in C++), cyberbezpieczeństwo (IoT Fundamentals: IoT Security, CCNA Security, CCNA Cybersecurity Operations) i systemy operacyjne (IT Essentials, NDG Linux Essentials).

Każdego roku studenci otrzymują certyfikaty Cisco Academy, które są wysoko cenione przez pracodawców na całym świecie i zapewniają absolwentom inżynierii komputerowej więcej możliwości pracy w wielu branżach, w tym w informatyce, edukacji, finansach i innych.

Szkolenia praktyczne

Studenci odbywają szkolenia w zakresie programowania (1 rok studiów), sieci komputerowych (2 rok studiów), praktyki projektowo-technologicznej (3 rok studiów) oraz wykonują 6 prac semestralnych i projektów.

Absolwenci pracują

Specjaliści w dziedzinie „Inżynierii komputerowej” pracują w instytucjach produkcyjnych, badawczych, projektowych, finansowych i bankowych na stanowiskach inżyniera oprogramowania, projektanta systemów i sieci komputerowych, administratora sieci komputerowej, kierownika projektu, specjalisty z Internetu rzeczy, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, analityka systemów komputerowych, nauczyciela szkolnictwa wyższego.

Dyscypliny zawodowe - studia bakalaurskie:

§  Sieci komputerowe;

§  Przełączanie i routing w sieciach komputerowych;

§  Technologie informacyjne i komunikacyjne w Internecie rzeczy;

§  Elektronika komputerowa, obwody i logika;

§  Systemy operacyjne. Architektura komputerów;

§  Teoria systemów komputerowych;

§  Programowanie;

§  Programowanie systemów;

§  Informacjne technologie UML i GitHub;

§  Projektowanie aplikacji mobilnych;

§  Oprogramowanie do przetwarzania obrazów;

§  Administracja i optymalizacja baz danych;

§  Komputerowe modelowanie systemów i sieci

§  Ochrona informacji w systemach komputerowych.

Dyscypliny zawodowe - studia magisterskie:

§  Projektowanie systemów i sieci komputerowych;

§  Sieciowe technologie informacyjne;

§  Technologie i metody programowania globalnych sieci komputerowych;

§  Modelowanie symulacyjne systemów i sieci komputerowych;

§  Tworzenie i wizualizacja informacji wideo.
© 2006-2022 Інформація про сайт