Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Майбутньому магістру

Національна рамка кваліфікацій  - це структурований опис того, які знання, вміння та компетентності повинна мати людина з тим чи іншим ступенем (рівнем) освіти. Один рівень НРК може об'єднувати різні освіти, даючи змогу їх співставляти між собою. Це дозволяє прив'язати освіту до ринку праці та спростити взаємовизнання кваліфікацій, отриманих в Україні та за кордоном. Національна рамка кваліфікацій повністю співпадає з Європейською рамкою кваліфікацій.
НРК відповідає здобутому раніше ступеню (рівню) освіти.


У «Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році», затвердженому МОН України 15.03.2023 (наказ №273) використовуються наступні позначення:

НРК5 - освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра, освітній ступень молодшого бакалавра;

НРК6 - освітній ступень бакалавра;

НРК7 - освітній ступень магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.


Конкурсний відбір

Конкурсний відбір заплановано провести за результатами ЄВІ та ЄФВВ, або фахового іспиту і співбесіди, а також розгляду мотиваційних листів.

Зокрема, на спеціальності галузі знань  «Інформаційні технології» потрібно буде подати результати:

ЄВІ 2023 або 2024 років та ЄФВВ 2024 року (крім вступників на спеціальність «Кібербезпека та захист інформації», які складали відповідний ЄДКІ 2024 року).Відповідно до календарного плану організації та проведення у 2024 році вступних випробувань до магістратури, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, вступні випробування проходитимуть у дві сесії:

  • основна сесія: 24 червня —  15 липня; 
  • додаткова сесія: 31 липня —  14 серпня. 

Наказом також передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь у ЄФВВ та/або ЄВІ, —  основний та додатковий. 

Основний етап реєстрації триватиме із 7 до 29 травня включно. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких буде зазначено дані для здійснення входу на інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури». У додатковий період (17–21 червня) матимуть змогу зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації.

До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а до 26 липня – учасники додаткової сесії.

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 липня, додаткової – до 20 серпня.Стежте за оновленнями та офіційною інформацією про вступ-2024 >>


    У 2024 році процедура вступу до магістратури буде подібною до процедури минулого року. Які ж саме треба буде складати іспити та як до них ефективно підготуватись?

 

    Вступ для здобуття ступеня магістра передбачає:

·       складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ), що складається з двох обов'язкових блоків (тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови)

·       складання єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

 

    Найефективніший спосіб підготовки до іспитів, так само як і для НМТ, це виконання тестових завдань минулих років.

    Знайти всі тести минулих років можна на онлайн-сервісі ЗНО онлайн (https://zno.osvita.ua/). (https://zno.osvita.ua/) У розділі ЗНО онлайн в магістратуру (https://zno.osvita.ua/master/) розміщені всі тести, що складалися вступниками до магістратури в попередні роки: тести навчальної компетентності, тести з права, а також тести з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької)

 

    Також сервіс містить зразки завдань (https://zno.osvita.ua/master/), які будуть запропоновані учасникам єдиного фахового вступного випробування залежно від спеціальності, на яку вступають абітурієнти

 

    Спосіб виконання всіх тестових завдань максимально наближений до реальних тестів, а після виконання завдань кожного тесту надаються правильні відповіді

 

    Для кожного предмета ви можете відкрити повний список усіх тестових завдань магістерських тестів. У цьому варіанті проходження ЗНО-онлайн ви зможете отримати правильну відповідь на кожне завдання відразу після його виконання

 

    Проходь тести минулих років на онлайн-сервісі ЗНО онлайн за посиланням, (https://osvita.ua/master/) успішно складай іспити для вступу та чекаємо тебе на магістратурі в #dniprotechРейтинговий список вступників впорядковується таким чином:

   · за конкурсним балом (за наявності) - від більшого до меншого;

   · за пріоритетністю заяви від першої до останньої (на місця за державним та регіональним замовленням);

   · за результатом тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ або співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ у передбачених цим Порядком випадках (для вступників на основі НРК6 та НРК7, для яких ЄФВВ не використовується в конкурсному балі) - від більшого до меншого;

   · за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, яким заклади вищої освіти визначили однакові рейтингові місця за результатами розгляду мотиваційних листів - перше, друге, третє тощо за умови однакових показників рейтингування вищого порядку).

При однакових конкурсних балах для впорядкування рейтингового списку вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях - більш високі оцінки у передбачених у цьому пункті випадках, далі - результати розгляду мотиваційних листів.

При проведенні конкурсного відбору на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів побудова рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних листів здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує кількість місць ліцензованого обсягу, виділеного для відповідної категорії вступників у поточному році. У випадку, коли кількість вступників не перевищує кількість виділених місць ліцензованого обсягу, рейтинговий СПИСОК формується в алфавітному порядку.


Мотиваційний лист

Мотиваційний лист має подвійну цінність: він може слугувати важливим аргументом при вступі. За однакових балів вступників з НМТ університети надаватимуть перевагу найбільш вмотивованим абітурієнтам. Крім того, пишучи мотиваційний лист, абітурієнт має додаткову можливість обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись у своєму переконанні вступити на відповідну освітню програму або ж навпаки - змінити свою думку.


Рекомендації до написання мотиваційного листа >>Основні пільгові категорії

Пільгова категорія

Рівень на який іде вступ

Пільга

Учасники бойових дій

НРК6, НРК7

Участь у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ

Діти загиблих учасників бойових дій

ПЗСО, НРК5,

НРК6,

НРК7

Переведення в обов’язковому порядку на вакантні місця державного замовлення

Особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

Особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

Діти учасників бойових дій;

Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

Особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або II групи;

Учасники бойових дій;

Особи, місцем проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року;

Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

Діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

ПЗСО, НРК5,

НРК6,

НРК7

Переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного замовлення


Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт