Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукова діяльність студентів


Студенти під керівництвом співробітників кафедри iнформаційних технологій та комп'ютерної інженерії постійно приймають участь у наукових дослідженнях кафедри, конференціях, семінарах, є співавторами низки наукових публікацій. Зокрема, вихованці завідувача кафедри проф. Гнатушенка В.В. — активні учасники та неодноразові переможці Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з програмування.

Виступ студентки групи 126-17-1 Анастасії Андрузької з доповіддю "Формування компетенцій бакалаврів на основі міждисциплінарних зв'язків в курсі «Інформаційні системи електронного бізнесу»" на XIII-й Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні і комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті». Науковий курівник – професор Коротенко Г.М.

Участь у Міжнародній науковій інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»

Під керівництвом професора Цвіркуна Л.І. на кафедрі ІТКІ постійно діє студентський науковий гурток «Інформаційні технології в комп’ютерних мережах Інтернету речей та кіберзахист».

 

Публікації студентів під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри ІТКІ:

 • Sokolova, N.. Real-Time Information Technology Human Detection Using Cloud Services./ Sokolova, N., Zhuravlova, Y., Mushtat, O., Obydennyi, Y// Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologiesthis link is disabled, 2023, 149, pp. 651–663. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16203-9_36.
 • Соколова Н.О. Розробка інтерфейсу системи «Розумний дім»./ Піньковська А.К., Соколова Н.О.// Тиждень студентської науки - 2023: Матеріали сімдесят восьмої студентської науково-технічної конференції (Дніпро, 24-28 квітня 2023 року). – Д.: НТУ «ДП», 2023 – С.380-381.
 • N.O. Sokolova. The ethical aspect of Аrtificial Іntelligence. / Mariia Moshyk, N.O. Sokolova, N.M. Nechai.// The 18th International Forum for Students and Young Researchers, Dnipro, Dnipro University of Technology, April 10-14 2023. – P.154-157.
 • N.Sokolova. Time management web -oriented information system based on the MERN technology stack. / N.Sokolova, M.Petryha, T.Bulana. // Computer systems and information technologies  No 4, 2022. – Р.91-100.
 • Н.О. Соколова. Моделювання поведінки неігрових персонажів на основі штучного інтелекту./ Н.О. Соколова, В.В.Гнатушенко, М.С. Міщенко, О.А. Атаманчук.// Прикладні питання математичного моделювання 2022, Т.5, No1. – С. 87-94.
 • Н.О. Соколова. Розробка 3d-моделі розумних ігрових гаджетів на базі Аrduino. / С.І.Калита., Н.О. Соколова.//Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості: ХVІ міжн. конф. (15-17 грудня 2021 р.): зб. наук. пр. [Електроний ресурс] / НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: 2022. №6. С.118-120
 • Н.О.Соколова. Розробка логіки поведінки рухомих персонажів на ігровому двигуні UNITY 3D./ Є.В.Головко, Н.О.Соколова.// Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості: ХVІ міжн. конф. (15-17 грудня 2021 р.): зб. наук. пр. [Електроний ресурс] / НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: 2022. №6. С.102-105
 • Н.О.Соколова. Комп’ютерна система контролю наповненості фітнес клубу в умовах COVID-19. / О.О.Муштат, Ю.С.Журавльова, Н.О.Соколова.// Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості: ХVІ міжн. конф. (15-17 грудня 2021 р.): зб. наук. пр. [Електроний ресурс] / НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: 2022. №6. с.77-80.
 • Н.О.Соколова. Розробка веб-орієнтованої інформаційної системи тайм менеджменту з використанням стеку технологій MERN./ Н.О.Соколова, М.В.Петрига. // Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості: ХVIІ міжнар. конф. (24 листопада 2022 р., м. Дніпро) Збірник наукових праць. No 7 С.79-82.
 • Каштан В.Ю. Нейромережеве виділення об’єктів забудови на цифрових знімках/ В.Ю. Каштан,  А.Д.Колбасов, Є.О.Обиденний //Молодь: наука та інновації: матеріали Х Міжнародної науковотехнічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 23–25 листопада 2022 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2022 , С.356-357.
 • Каштан В.Ю. Автоматизована методика аналізу постів в соціальній мережі Instagram / В.Ю. Каштан, І.І. Лазарєв // Молодь: наука та інновації: матеріали Х Міжнародної науковотехнічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 23–25 листопада 2022 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2022 , С.358-359. 
 • Каштан В.Ю. Розробка системи розпізнавання вільних місць паркування на основі R-CNN мереж / В.Ю. Каштан, О. Ю.Мишанський // Молодь: наука та інновації: матеріали Х Міжнародної науковотехнічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 23–25 листопада 2022 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2022 , С.362-353. 
 • Каштан В.Ю. Автоматизований збір даних для аналізу ризиків руйнувань дамби / В.Ю. Каштан, Д.В. Іванов, Є. О Приходько // Молодь: наука та інновації: матеріали Х Міжнародної науковотехнічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 23–25 листопада 2022 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2022 , С.366-367. 
 • Каштан В.Ю. Розробка системи керування комбінованого велотренажера для реабілітації війсковихслужбовців / В.Ю. Каштан, В.В. Гнатушенко, Б.М. Манін, Є.І. Лось // XVІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» 24-25 листопада 2022 року м. Дніпро, с.34-37
 • Каштан В.Ю. Методика картографування пожеж на цифрових знімках з використанням машинного навчання/ В.Ю. Каштан, В.Л. Зима // XVІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» 24-25 листопада 2022 року м. Дніпро, с.82-87.
 • Каштан В.Ю. Методика автоматизованого регулювання дорожнього руху на основі нейронної мережі/ В.Ю. Каштан, К.Л. Сергєєва, О.В. Коробко, Д.В. Іванов, А.Р. Кучер // XVІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» 24-25 листопада 2022 року м. Дніпро, с. 77-81.
 • Сергєєва К.Л. Аналіз супутникових даних для оцінки островів тепла урбанізованих територій / К.Л. Сергєєва, В.Ю. Каштан, О.В. Коробко, Д.В. Іванов, І.С. Качан // XVІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» 24-25 листопада 2022 року м. Дніпро, с.57-61. 
 • Сергєєва К.Л. Дослідження особливостей виділення границь яскравості природних об'єктів на різномасштабних космознімках / К.Л. Сергєєва, С.Л. Нікулін, В.Ю. Каштан, О.В. Коробко, В.О. Шевченко // XVІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» 24-25 листопада 2022 року м. Дніпро, с. 62-67.
 • Нікулін С.Л. Вплив попередньої обробки супутникових знімків різними методами на виділення лінеаментів природного походження/ С.Л. Нікулін, В.Ю. Каштан, К.Л. Сергєєва, О.В. Коробко, М.П. Дік // XVІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» 24-25 листопада 2022 року м. Дніпро, с. 53-56.
 • Каштан В.Ю. Гібридний стандарт організації даних на основі формату JSON / В.Ю. Каштан, О.О. Кваша // ХVI міжнародна конференція «Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості» / Збірник наукових праць № 6. – м. Дніпро. –2022, С.103 – 106.
 • Каштан В.Ю. Дешифрування автодоріг на цифрових космічних знімках на основі нейронних мереж / В.Ю. Каштан, В.В. Гнатушенко, О.Г. Баглай// ХVI міжнародна конференція «Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості» / Збірник наукових праць № 6. – м. Дніпро. –2022, С.71 – 75.
 • Каштан В.Ю. Моніторинг наслідків лісових пожеж на основі аналізу супутникових зображень/ В.Ю. Каштан, В.В. Гнатушенко, Г.М. Оленченко, Д.М. Луцик// ХVI міжнародна конференція «Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості» / Збірник наукових праць № 6. – м. Дніпро. –2022, С.43 – 46. (https://drive.google.com/drive/folders/1cTTo4DhCF-coow6rBmJNjritzLhIgQGc?usp=share_link)
 • Каштан В.Ю. Програмний інструмент моніторингу завантаженості веб-серверів / В.Ю. Каштан, Г.Л. Хара, О.Д.Денисенко// ХVI міжнародна конференція «Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості» / Збірник наукових праць № 6. – м. Дніпро. –2022, С.112 – 115.
 • Цвіркун Л.І. Застосування сучасних тенденцій Інтернету речей в розробці комп’ютерної системи контролю для умов вугільної шахти / Л.І. Цвіркун, О.О. Рукавиця  // Science, development and the latest development trends. Proceedings of the ХХXV International Scientific and Practical Conference, 06 – 09 September. − Paris, France. 2022. −  p. 420-422.
 • Каштан В.Ю. Методика захисту інформації в комп’ютерних мережах на основі технологій мережевого рівня / В.Ю. Каштан, А.Г. Погосян (123-20м-1), Л.Г. Погосян (123-20ск-1) // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 58)» / Збірник тез доповідей: випуск 58 (м. Тернопіль, 12 травня 2021 р.). – Тернопіль. – 2021, С.30-32.
 • Використання мессенджерів як системи оповіщення користувачів локальних систем домашнього інтернету речей. / 3. Л.І. Цвіркун, Л.В. Бешта, Ю.А. Миронов // Системні технології. Зб. наук. пр. НМЕтАУ. − 2021. − № 4. − с. 95−101.
 • Коба Б.С., Головач Д.Ю., Коротенко Г.М., Сергєєва К.Л.  Інформаційна технологія моделювання та оцінки ризиків просторового впливу шкідливих викидів в атмосферу на здоров'я населення // VІ Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 90-річчя УДХТУ "Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем КМОСС-2020": Тез. доп. – Д., 2020 (електронне видання).
 • Органіщук О.О., Тарханов Б.С., Гаркуша І.М. Інформаційна система картографування локацій термінових подій у місті Дніпро та області // VІ Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 90-річчя УДХТУ "Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем КМОСС-2020": Тез. докл. – Д., 2020 (електронне видання).
 • Гулько І. І., Гнатушенко В.В. Аналіз можливостей сучасних сервісів хмарних розрахунків. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С.87.
 • Тюх О.В., Гнатушенко В.В. Побудова захищеної комп’ютерної мережі підприємства на основі технології VPN. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С.105-106.
 • Малик Д.А., Гнатушенко В.В. Розробка системи моніторингу стану серверного обладнання. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С.132.
 • Морозов Б.Д., Гнатушенко В.В. Розробка веб-застосунку з використанням фреймоворку React. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С.133.
 • Янковський Д.Ю., Гнатушенко В.В. Розробка web-додатків з використанням Amazon Web Services. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С.141.
 • Коротенко Г.М., Коротенко Л.М., Андрузька А.М. Формування компетенцій бакалаврів на основі міждисциплінарних зв'язків в курсі «Інформаційні системи електронного бізнесу» / Сучасні інформаційні і комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті: Тези XIII Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 11-12 грудня 2019 р.). – Д.: ДНУЗТ, 2019. – С. 166.
 • Радіонов Є.Д.  Аналіз показників сталого розвитку регіонів / Є.Д. Радіонов, К.Л. Сергєєва // Тези VI Всеукраїнської науково-технічної конференції "Молодь: наука та інновації". – Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка", 15-16 листопада 2018 р.
 • Цвіркун Л.І. Математична модель завантаження стрічкового конвеєра як об’єкта контролю / Л.І. Цвіркун, А.В. Крісанова, Я.В. Панферова // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 4 (111). – Дніпро, 2017 – С. 39-45.
 • Кравец А.В., Харитонюк А.А., Коротенко Г.М. Створення інформаційної технології забезпечення соціально-гігієнічного моніторингу м. Дніпродзержинська / II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації, управління та обчислювальної техніки» , м. Луцьк, 27.05.2015 – 28.05.2015. Луцький національний технічний університет. – 2 с.

Студенти кафедри були учасниками Міжнародної науково-технічної конференції «Геоінформаційні системи, комп'ютерні технології еколого-економічного моніторингу», організованої співробітниками кафедри у 2014 та 2016 роках.

Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт