Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Наукова діяльність студентів


Студенти під керівництвом співробітників кафедри iнформаційних технологій та комп'ютерної інженерії постійно приймають участь у наукових дослідженнях кафедри, конференціях, семінарах, є співавторами низки наукових публікацій. Зокрема, вихованці завідувача кафедри проф. Гнатушенка В.В. — активні учасники та неодноразові переможці Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з програмування.


nd1.png
Виступ студентки групи 126-17-1 Анастасії Андрузької з доповіддю "Формування компетенцій бакалаврів на основі міждисциплінарних зв'язків в курсі «Інформаційні системи електронного бізнесу»" на XIII-й Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні і комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті». Науковий курівник – професор Коротенко Г.М.

Під керівництвом професора Цвіркуна Л.І. на кафедрі ІСТ постійно діє студентський науковий гурток «Інформаційні технології в комп’ютерних мережах Інтернету речей та кіберзахист».

 

Публікації студентів під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри ІТКІ:

 • Коротенко Г.М., Коротенко Л.М., Андрузская А.М. Использование концепция Т-образных навыков для развития междисциплинарного обучения в университетах на основе экосистемы языка Python  / Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості і освіті: Тези ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 15-16 грудня 2020 р.). – Д .: ДІІТ, 2020. – С. 131.
 • Коротенко Г.М., Коротенко Л.М., Андрузская А.М. Формирование компетенций бакалавров на основе междисциплинарных связей в курсе «Информационные системы электронного бизнеса»  / Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості і освіті: Тези ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 11-12 грудня 2019 р.). – Д .: ДІІТ, 2019. – С. 166.
 • Конвергенция платформообразующих копонентов в процессе цифровой трансформации / Андрузская А.М., Коротенко Г.М., Коротенко Л.М. // 75-а  студентська науково-технічна конференція «Тиждень студентської науки» (13-17 квітня 2020 року). – Тези доповідей. Національний технічний угіверситет «Дніпровська політехніка». – Дніпро. – 5 с.
 • Коба Б.С., Головач Д.Ю., Коротенко Г.М., Сергєєва К.Л.  Інформаційна технологія моделювання та оцінки ризиків просторового впливу шкідливих викидів в атмосферу на здоров'я населення // VІ Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 90-річчя УДХТУ "Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем КМОСС-2020": Тез. доп. – Д., 2020 (електронне видання).
 • Органіщук О.О., Тарханов Б.С., Гаркуша І.М. Інформаційна система картографування локацій термінових подій у місті Дніпро та області // VІ Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 90-річчя УДХТУ "Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем КМОСС-2020": Тез. докл. – Д., 2020 (електронне видання).
 • Гулько І. І., Гнатушенко В.В. Аналіз можливостей сучасних сервісів хмарних розрахунків. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С.87.
 • Тюх О.В., Гнатушенко В.В. Побудова захищеної комп’ютерної мережі підприємства на основі технології VPN. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С.105-106.
 • Малик Д.А., Гнатушенко В.В. Розробка системи моніторингу стану серверного обладнання. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С.132.
 • Морозов Б.Д., Гнатушенко В.В. Розробка веб-застосунку з використанням фреймоворку React. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С.133.
 • Янковський Д.Ю., Гнатушенко В.В. Розробка web-додатків з використанням Amazon Web Services. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С.141.
 • Коротенко Г.М., Коротенко Л.М., Андрузька А.М. Формування компетенцій бакалаврів на основі міждисциплінарних зв'язків в курсі «Інформаційні системи електронного бізнесу» / Сучасні інформаційні і комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті: Тези XIII Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 11-12 грудня 2019 р.). – Д.: ДНУЗТ, 2019. – С. 166.
 • Коротенко Г.М., Коротенко Л.М., Мякенький А.В. Проблемы организации образовательного процесса при освоении инновационных технологий DevOps / 6 Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених: «МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ». НТУ «ДП». (06.12.2018 р.) – Д.: 2018.– 2 с.
 • Коротенко Г.М., Коротенко Л.М., Рябичев О.О. Влияние развития цифровых технологий на преподавание компьютерных дисциплин в ВУЗе / Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті: Тези XII Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12-13 грудня 2018 р.). – Д.: ДНУЗТ, 2018. – С. 164.
 • Коротенко Г.М., Коротенко Л.М., Мякенький А.В. Проблемы организации образовательного процесса при освоении инновационных технологий DevOps / Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті: Тези XII Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12-13 грудня 2018 р.). – Д.: ДНУЗТ, 2018. – С. 163.
 • Радіонов Є.Д.  Аналіз показників сталого розвитку регіонів / Є.Д. Радіонов, К.Л. Сергєєва // Тези VI Всеукраїнської науково-технічної конференції "Молодь: наука та інновації". – Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка", 15-16 листопада 2018 р.
 • Коротенко Г.М. Совершенствование методов преподавания компьютерных дисциплин в ВУЗе / Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, Солдатенко Д. В. // Современные информационные и коммуникационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании: Тезисы ХI Международной научно-практической конференции (Дніпро, 13-14 декабря 2017 г.). – Д.: ДИИТ, 2017. – С. 183.
 • Литвиненко А.А. Моделирование ситуационных особенностей в процессе приема абитуриентов в ГВУЗ «НГУ» / Литвиненко А.А., Шаталов В.М., Коротенко Г.М. // «Информатика, математика, автоматика: ІМА :: 2015». Матеріали та програма наук.-техніч.конф. (Суми, 20-25 квітня 2015 р.), Сумський держ. ун-т. (Україна). – С. 59.
 • Коротенко Г.М. Перспективы применения онтологических моделей для оценки значимости показателей и индикаторов, применяемых в социально-гигиеническом мониторинге / Коротенко Г.М., Шевченко К.В. // Materials of The XI International scintific and practical conference “Cutting-edge science – 2015”. April 30 – May 7, 2015. Volume 25. on Ecology. Geography and geology. Construction and architecture. Sheffield. Science and education LTD. – C. 6-10.
 • Коротенко Г.М. Перспективы применения онтологических моделей для оценки значимости показателей и индикаторов, применяемых в социально-гигиеническом мониторинге / Коротенко Г.М., Шевченко К.В. // Современный научный вестник. ООО "Руснаучкнига" (Белгород). –  Том: 5. –  Номер: 2. – 2015.  – С. 84-90.
 • Кравец А.В., Харитонюк А.А., Коротенко Г.М. Створення інформаційної технології забезпечення соціально-гігієнічного моніторингу м. Дніпродзержинська / II Международная научно-практическая интернет-конференция молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы автоматизации, управления и вычислительной техники», г. Луцк, 27.05.2015 – 28.05.2015. Луцкий национальный технический университет. – 2 с.
 • Т.В. Небосенко, И.Н. Гаркуша. Выявление высотных застроек города Днепропетровска средствами дистанционного аэрокосмического мониторинга // XI Мiжнародна молодiжна науково-практична конференцiя "Людина i Космос": Тез. докл. - междунар. науч.-практ. конф. – Д., 2009. – C. 487.
 • Т.С. Остромская, И.Н. Гаркуша. Современные аспекты гиперспектральной съемки // XI Мiжнародна молодiжна науково-практична конференцiя "Людина i Космос": Тез. докл. - междунар. науч.-практ. конф. – Д., 2009. – C. 490.
 • Е.В. Дернова, И.Н. Гаркуша. Фильтрация низкоконтрастных космических изображений формата ERDAS LAN // XII Мiжнародна молодiжна науково-практична конференцiя "Людина i Космос": Тез. докл. – междунар. науч.-практ. конф. – Д., 2010. – C. 508.
 • Н.Б. Исмаилова, И.Н. Гаркуша. Детектирование пожаров по данным спектрорадиометра MODIS // XII Мiжнародна молодiжна науково-практична конференцiя "Людина i Космос": Тез. докл. – междунар. науч.-практ. конф. – Д., 2010. – C. 513.
 • Д.А. Мацепуро, И.Н. Гаркуша. Определение площадей объектов Днепровско-Орельского  природного заповедника // XII Мiжнародна молодiжна науково-практична конференцiя "Людина i Космос": Тез. докл. – междунар. науч.-практ. конф. – Д., 2010. – C. 515.
 • Т.В. Небосенко, И.Н. Гаркуша. Исследование методов сегментации в процессе классификации типов земного покрытия // XII Мiжнародна молодiжна науково-практична конференцiя "Людина i Космос": Тез. докл. – междунар. науч.-практ. конф. – Д., 2010. – C. 517.
 • Е.А. Чуб, И.Н. Гаркуша. Использование данных космической съемки в задачах разработки ГИС автотранспорта города // XII Мiжнародна молодiжна науково-практична конференцiя "Людина i Космос": Тез. докл. – междунар. науч.-практ. конф. – Д., 2010. – C. 526.
 • Мацепуро Д.А., Гаркуша И.Н. Сравнение методов классификации мультиспектральніх космоснимков високого разрешения // XIII Мiжнародна молодiжна науково-практична конференцiя "Людина i Космос": Збірник тез – Д., 2011. – C. 585.
 • Чуб Е.А., Гаркуша И.Н. Анализ и обработка гиперспектрального космоснимка территории Днепропетровской области  // XIII Мiжнародна молодiжна науково-практична конференцiя "Людина i Космос": Збірник тез – Д., 2011. – C. 592.
 • Жилка С.А., Гаркуша И.Н. Разработка метода оценки площадей несанкционированных свалок города Днепропетровска по данным космической съемки // Екологічний інтелект. Матеріали доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції. Дн-ськ: Дніпроп. нац. ун-т залізн.. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. – C. 97-99.
 • Немченко Е.И., Гаркуша И.Н. Разработка метода автоматизированного выделения сети овражно-балочных структур на космических снимках Landsat TM/ETM+ // Екологічний інтелект. Матеріали доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції. Дн-ськ: Дніпроп. нац. ун-т залізн.. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. –  С. 215-216.
 • Сирица Л.В., Гаркуша И.Н. Разработка ГИС-технологии автоматизированного выделения границ зон урбанизации по данным Landsat TM/ETM+ // Екологічний інтелект. Матеріали доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції. Дн-ськ: Дніпроп. нац. ун-т залізн.. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. – С. 219-220.
 • Варакута А.П., Гаркуша И.Н. Разработка технологии мониторинга состояния поча территории Украины по данным сканера Terra MODIS // Сборник докладов Международной научно-технической конференции «Геоинформационные системы, компьютерные технологии эколого-экономического мониторинга, ГИСКТЭЭМ – 2014», 9 – 11 апреля 2014 г. – ISBN 978-966-350-465-0 (електронне видання).
 • Суляев А.В., Гаркуша И.Н. Разработка технологии выявления техногенных особенностей территории по данным съемки Landsat-5 // Сборник докладов Международной научно-технической конференции «Геоинформационные системы, компьютерные технологии эколого-экономического мониторинга, ГИСКТЭЭМ – 2014», 9 – 11 апреля 2014 г. – ISBN 978-966-350-465-0 (електронне видання).
 • Шендрик Н.И., Гаркуша И.Н. Технология сравнения методов температурного картографирования поверхности Земли по данным мультиспектральных сканеров // Сборник докладов Международной научно-технической конференции «Геоинформационные системы, компьютерные технологии эколого-экономического мониторинга, ГИСКТЭЭМ – 2014», 9 – 11 апреля 2014 г. – ISBN 978-966-350-465-0 (електронне видання).
 • Суляев А.В., Гаркуша И.Н. Разработка технологии выявления техногенных особенностей территории по данным съемки Landsat-5 // XVI Мiжнародна молодiжна науково-практична конференцiя "Людина i Космос": Збiрник тез – Днiпропетровськ., 2014. – C. 388.
 • Д.А. Казаченко, И.Н. Гаркуша. Разработка технологии мониторинга выгоревших площадей территории Украины по данным сканера Terra MODIS // XVIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і Космос»: Збірник тез – Дніпропетровськ, 2016. – С. 354.
 • М.Р. Виниченко, И.Н. Гаркуша. Картирование загрязнений Днепровского водохранилища по данным ДЗЗ // XX Мiжнародна молодiжна науково-практична конференцiя "Людина i Космос": Збiрник тез. – Днiпро, 2018. – C. 289.

Студенти кафедри були учасниками Міжнародної науково-технічної конференції «Геоінформаційні системи, комп'ютерні технології еколого-економічного моніторингу», організованої співробітниками кафедри у 2014 та 2016 роках.

Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram
© 2006-2021 Інформація про сайт