Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Наукова діяльність студентів


Студенти під керівництвом співробітників кафедри iнформаційних технологій та комп'ютерної інженерії постійно приймають участь у наукових дослідженнях кафедри, конференціях, семінарах, є співавторами низки наукових публікацій. Зокрема, вихованці завідувача кафедри проф. Гнатушенка В.В. — активні учасники та неодноразові переможці Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з програмування.

Виступ студентки групи 126-17-1 Анастасії Андрузької з доповіддю "Формування компетенцій бакалаврів на основі міждисциплінарних зв'язків в курсі «Інформаційні системи електронного бізнесу»" на XIII-й Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні і комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті». Науковий курівник – професор Коротенко Г.М.

Участь у Міжнародній науковій інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»

Під керівництвом професора Цвіркуна Л.І. на кафедрі ІТКІ постійно діє студентський науковий гурток «Інформаційні технології в комп’ютерних мережах Інтернету речей та кіберзахист».

 

Публікації студентів під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри ІТКІ:

 • Цвіркун Л.І. Застосування сучасних тенденцій Інтернету речей в розробці комп’ютерної системи контролю для умов вугільної шахти / Л.І. Цвіркун, О.О. Рукавиця  // Science, development and the latest development trends. Proceedings of the ХХXV International Scientific and Practical Conference, 06 – 09 September. − Paris, France. 2022. −  p. 420-422.
 • Каштан В.Ю. Методика захисту інформації в комп’ютерних мережах на основі технологій мережевого рівня / В.Ю. Каштан, А.Г. Погосян (123-20м-1), Л.Г. Погосян (123-20ск-1) // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 58)» / Збірник тез доповідей: випуск 58 (м. Тернопіль, 12 травня 2021 р.). – Тернопіль. – 2021, С.30-32.
 • Використання мессенджерів як системи оповіщення користувачів локальних систем домашнього інтернету речей. / 3. Л.І. Цвіркун, Л.В. Бешта, Ю.А. Миронов // Системні технології. Зб. наук. пр. НМЕтАУ. − 2021. − № 4. − с. 95−101.
 • Коба Б.С., Головач Д.Ю., Коротенко Г.М., Сергєєва К.Л.  Інформаційна технологія моделювання та оцінки ризиків просторового впливу шкідливих викидів в атмосферу на здоров'я населення // VІ Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 90-річчя УДХТУ "Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем КМОСС-2020": Тез. доп. – Д., 2020 (електронне видання).
 • Органіщук О.О., Тарханов Б.С., Гаркуша І.М. Інформаційна система картографування локацій термінових подій у місті Дніпро та області // VІ Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 90-річчя УДХТУ "Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем КМОСС-2020": Тез. докл. – Д., 2020 (електронне видання).
 • Гулько І. І., Гнатушенко В.В. Аналіз можливостей сучасних сервісів хмарних розрахунків. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С.87.
 • Тюх О.В., Гнатушенко В.В. Побудова захищеної комп’ютерної мережі підприємства на основі технології VPN. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С.105-106.
 • Малик Д.А., Гнатушенко В.В. Розробка системи моніторингу стану серверного обладнання. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С.132.
 • Морозов Б.Д., Гнатушенко В.В. Розробка веб-застосунку з використанням фреймоворку React. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С.133.
 • Янковський Д.Ю., Гнатушенко В.В. Розробка web-додатків з використанням Amazon Web Services. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 26-29 червня 2020 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С.141.
 • Коротенко Г.М., Коротенко Л.М., Андрузька А.М. Формування компетенцій бакалаврів на основі міждисциплінарних зв'язків в курсі «Інформаційні системи електронного бізнесу» / Сучасні інформаційні і комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті: Тези XIII Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 11-12 грудня 2019 р.). – Д.: ДНУЗТ, 2019. – С. 166.
 • Радіонов Є.Д.  Аналіз показників сталого розвитку регіонів / Є.Д. Радіонов, К.Л. Сергєєва // Тези VI Всеукраїнської науково-технічної конференції "Молодь: наука та інновації". – Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка", 15-16 листопада 2018 р.
 • Цвіркун Л.І. Математична модель завантаження стрічкового конвеєра як об’єкта контролю / Л.І. Цвіркун, А.В. Крісанова, Я.В. Панферова // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 4 (111). – Дніпро, 2017 – С. 39-45.
 • Кравец А.В., Харитонюк А.А., Коротенко Г.М. Створення інформаційної технології забезпечення соціально-гігієнічного моніторингу м. Дніпродзержинська / II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації, управління та обчислювальної техніки» , м. Луцьк, 27.05.2015 – 28.05.2015. Луцький національний технічний університет. – 2 с.

Студенти кафедри були учасниками Міжнародної науково-технічної конференції «Геоінформаційні системи, комп'ютерні технології еколого-економічного моніторингу», організованої співробітниками кафедри у 2014 та 2016 роках.

Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram
© 2006-2023 Інформація про сайт