Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Розклад занять, екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт   Електроні версії документів (положення, методичні вказівки та рекомендації) для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та 126 «Інформаційні системи та технології» розміщені у розділі Державна атестація ІТКІ >>> сервісу Дистанційна освіта НТУ «ДП».© 2006-2020 Інформація про сайт