Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 Чому варто навчатися на кафедрі ІТКІ

Кафедра iнформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» здійснює навчання студентів за Державними стандартами вищої освіти України за спеціальностями

Кафедру очолює

Hnatushenko.jpg

Гнатушенко Володимир Володимирович

доктор технічних наук, професор,

член НМК 7 МОНУ з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій підкомісії 122 Комп’ютерні науки,

експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.


Професорсько-викладацький контингент кафедри відзначається високим рівнем професійної підготовки. На кафедрі ІТКІ працюють висококваліфіковані фахівці, які викладають дисципліни на високому рівні, є авторами багатьох наукових публікацій та власних методичних розробок. Освітній процес забезпечує молодий високопрофесійний колектив з 5 професорів, 13 доцентів, 9 асистентів.

Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом і потужним потенціалом педагогічного персоналу кафедри. У середньому по кафедрі стаж педагогічної діяльності співробітників у вищих навчальних закладах становить 18 років.

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колектив кафедри постійно підвищує кваліфікацію, в тому числі в провідних софтверних компаніях України, проходить стажування у закордонних освітніх закладах-партнерах, бере участь у наукових конференціях, симпозиумах, конгресах.

Викладачі та співробітники кафедри сповідують принципи академічної чесності та професіоналізму, володіють усіма професійними компетенціями, творчо підходять до викладання і вміють мотивувати студентів.

Індивідуальна освітня траєкторія

Формування індивідуального навчального плану студента з можливістю вибору здобувачем навчальних дисциплін в обсязі, що становить не менше як 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС.


Практична підготовка здійснюється на сучасному обладнанні в 5 комп’ютерних класах, оснащених спеціалізованим комп’ютерним обладнанням та ліцензійним програмним забезпеченням (частина якого надана компанією-стейкґолдером SoftServe), а також мережевим обладнанням компанії Cisco та мультимедійними пристроями.

   

   

  

Підтвердження здобутих компетенцій міжнародними сертифікатами

На кафедрі функціонують:

Мережна академія Cisco

Центр підготовки інструкторів та підтримки академій Cisco (офіційний партнер Cisco рівня Premier+) при НТУ «Дніпровська політехніка», керівник: професор кафедри ІТКІ Цвіркун Л.І., пропонує навчальні курси з широким колом напрямків від основ інформаційних технологій та базових курсів з мереж до спеціалізованих курсів із безпеки комп’ютерних систем, основ програмування (С/С+, Python, Javasсгірt, Java) та використання Unix-подібних операційних систем, Інтернету речей з отриманням професійних сертифікатів, визнаних у всіх країнах світу. Доступ до мультимедійних онлайн-курсів, засобів онлайн-тестування, лабораторних занять на мережевому обладнанні, а також консультації та підтримка викладачів.

              
   

Науково-освітній Центр геоінформаційних та аерокосмічних технологій

Розробка новітніх технологій аерокосмічного моніторингу природних та антропогенних геосистем, процесів та явищ на поверхні Землі, та впровадження результатів у вирішення завдань сталого розвитку України. Реалізація ІТ-проектів у сфері супутникового моніторингу Землі та геоінформаційних систем. Розвиток концепції "розумне місто". Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Дуальна освіта

це спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60 відсотків загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору та відбувається на базі компаній-партнерів.

Академічна мобільність

Отримати нові знання в університетах країн-партнерів студенти й випускники можуть за програмами академічної мобільності, подвійних дипломів, а також за участі у міжнародних освітніх проектах і грантових програмах.

Постійно діючі грантові програми та  міжнародні проекти для студентів: Fulbright, стипендії DAAD, Міжнародна Академія Освіти і Навчання IAW. Доступні програми академічної мобільності в рамах співпраці з університетам-партнерами: Університет Хаену,  Іспанія; Університет Леобену, Австрія; Чанкири Каратекін Університет, Туреччина; Вроцлавська політехніка, Польща; Університет Еслінгену, Німеччина; Університет Ройтлінгену, Німеччина; Програма турецьких обмінів Мевлана та ін.

Співпраця з бізнесом та навчання на робочих місцях

Діючі угоди про співпрацю з компаніями IBM Blockchain, SoftServe, EPAM University Programs, EOS Data Analytics, Academic Outreach Program, Yalantis, DataArt, HERE Technologies, GlobalLogic, AMC BRIDGE, Sitecore та ін. Практична підготовка в офісах роботодавців, долучення до робіт над реальними проектами.


      
  
      
                                     
                                               
                            
                        


Дистанційне навчання

Кафедра створює комфортні та безпечні умови навчання із активним залученням інтерактивних технологій. Дистанційний доступ до матеріалів навчального процесу з використанням платформи Moodle та Office365 . Забезпечення ліцензійними продуктами Microsoft Windows, Microsoft Office. Необмежений онлайн-доступ до матеріалів лекцій, методичних рекомендацій до виконання лабораторних та практичних робіт тощо.

 
  Дистанційна освіта                    
    
      Офіс 365


Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт