Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Навчальна, виробнича та передатестаційна практика 


   Графіком навчального процесу, робочими навчальними планами та програмами для студентів спеціальностей 123 Комп’ютерна інженерія та 126 Інформаційні системи та технології передбачено навчальні, проектно-технологічні, виробничі та передатестаційні практики, які проводяться в спеціалізованих лабораторіях кафедри ІТКІ, а також на підприємствах міста та області.
   Мета і задачі, організація, особливості виконання, техніка безпеки та охорона праці під час проходження і вимоги до звіту з практики представлені в наступних методичних рекомендаціях та навчальних посібниках.


Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології,
освітній рівень бакалавр
Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія,
освітній рівень бакалавр

Практика навчальна з програмування

  • Цвіркун Л.І. Розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем. Програмування:  навч.  посіб. [Електронний ресурс]  /  Л.І. Цвіркун, А.А. Євстігнєєва, Я.В. Панферова ; під заг. ред.  проф.  Л.І.  Цвіркуна  ;  М-во освіти і науки України,  Нац.  техн.  ун-т «Дніпровська політехніка». – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги (мінімальні):  Процесор 32-розрядний (x86) 233 МГц ; 512 МБ RAM ; 128 МБ Video ; від 4-х до 48-х CD-ROM ; Windows 7. – Назва з контейнера. – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – ISBN 978-966-350-638–8.

Практика навчальна з  комп'ютерних мереж

  • Цвіркун Л.І. Практика навчальна. Методичні рекомендації до виконання навчальної практики бакалавра студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Л.I. Цвіркун, Я.В. Панферова. – Д.: НТУ  «ДП», 2020. – 15 с.

Проектно-технологічна практика
  • Гнатушенко В.В. Практика навчальна. Методичні рекомендації до виконання проектно-технологічної бакалавра студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / В.В. Гнатушенко, Л.I. Цвіркун, Л.В. Бешта. – Д.: НТУ  «ДП», 2020. – 12 с.

Передатестаційна практика

  • Цвіркун Л.І. Атестація здобувачів вищої освіти. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Л.I. Цвіркун, С.М. Ткаченко, Я.В. Панферова, Д.О. Бешта, Л.В. Бешта. – Д.: НТУ  «ДП», 2020. – 69 с.

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія,
освітній рівень магістр

Передатестаційна практика

  • Цвіркун Л.І. Атестація здобувачів вищої освіти. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Л.І.  Цвіркун, В.В. Гнатушенко, С.М. Ткаченко. ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 41 с.Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram
© 2006-2021 Інформація про сайт