Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Навчальна, виробнича та передатестаційна практика 


   Графіком навчального процесу, робочими навчальними планами та програмами для студентів спеціальностей 123 Комп’ютерна інженерія та 126 Інформаційні системи та технології передбачено навчальні, проектно-технологічні, виробничі та передатестаційні практики, які проводяться в спеціалізованих лабораторіях кафедри ІТКІ, а також на підприємствах міста та області.
   Мета і задачі, організація, особливості виконання, техніка безпеки та охорона праці під час проходження і вимоги до звіту з практики представлені в наступних методичних рекомендаціях та навчальних посібниках.


Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології,
освітній рівень бакалавр
Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія,
освітній рівень бакалавр

Практика навчальна з програмування


Практика навчальна з  комп'ютерних мереж


Проектно-технологічна практика


Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram
© 2006-2023 Інформація про сайт