Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчальна, виробнича та передатестаційна практика 


   Графіком навчального процесу, робочими навчальними планами та програмами для студентів спеціальностей 123 Комп’ютерна інженерія та 126 Інформаційні системи та технології передбачено навчальні, проектно-технологічні, виробничі та передатестаційні практики, які проводяться в спеціалізованих лабораторіях кафедри ІТКІ, а також на підприємствах міста та області.
   Мета і задачі, організація, особливості виконання, техніка безпеки та охорона праці під час проходження і вимоги до звіту з практики представлені в наступних методичних рекомендаціях та навчальних посібниках.


Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології,
освітній рівень бакалавр
Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія,
освітній рівень бакалавр

Практика навчальна з програмування


Практика навчальна з  комп'ютерних мереж


Проектно-технологічна практика


Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт