Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 Приєднуйся:
           moodle.jpg                                                             


 Вітаємо Вас на сайті кафедри Інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, яка була заснована в 1996 році та готувала фахівців з напряму інформаційних технологій зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології». 

 Сьогодні кафедра є провідною кафедрою факультету інформаційних технологій НТУ ДП, на якій здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців 12 галузі знань за трьома рівнями вищої освіти: «бакалавр», «магістр» і «доктор філософії» денної та заочної (дистанційної) форм навчання за спеціальностями 123 Комп'ютерна інженерія та 126 Інформаційні системи та технології.

 

   

     

Навчальний процес спрямований на підготовку фахівців, що мають високий рівень знань в галузі інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, котрий дозволяє працювати не лише в межах країни, а й за кордоном. Сучасна програма підготовки дозволяє випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Також кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін для студентів понад 20 спеціальностей університету, зокрема «Прикладні інформаційні технології», «Цифрові технології в публічній сфері», «Технології віртуальної та доповненої реальності», «Інформаційне забезпечення правничої діяльності», «Інформаційні технології в менеджменті», «Обробка та дешифрування аерокосмічних зображень», «Геологічна інтерпретація матеріалів дистанційного зондування Землі», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Алгоритми та структури даних», «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології», «Інформаційні технології в публічному управлінні», «Технології хмарних обчислень», «Геоінформаційні системи і бази даних», «Архітектура комп’ютерів» та інші.

На кафедрі функціонують сертифікована Мережна академія Cisco, в якій проходження навчальних курсів дозволяє отримати професійні сертифікати, визнані у всіх країнах світу, та Науково-освітній Центр геоінформаційних та аерокосмічних технологій, який займається розробкою новітніх технологій аерокосмічного моніторингу природних та антропогенних геосистем, процесів та явищ на поверхні Землі та проводить перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

 

Буткамп інструкторів Академій Cisco 2018 у Дніпровській політехніці


Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький склад, активно співпрацює з вітчизняними та закордонними академічними установами, IT-компаніями, промисловими підприємствами та організаціями та займається прикладними науковими дослідженнями в галузі інформаційних технологій, прикладної геометрії та геоінформаційних систем.

Наші партнери:

      
  
      
                                     
                                               
                            
                        

Горизонтальная черта.jpg
Горизонтальная черта.jpg 
             
    
   
      
     
     
Дистанційна освіта
Офіційний Youtube канал кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт