Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Напрямки наукових досліджень


Напрямки наукових досліджень кафедри iнформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, відповідно до напрямків підготовки студентів за спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія» та 126 «Інформаційні системи та технології», охоплюють різноманітні аспекти створення, дослідження та практичного застосування комп’ютерних й інформаційних систем та технологій.

Наукові дослідження співробітників кафедри здійснюються за наступними напрямками:

·       проектування та розробка складних спеціалізованих інформаційних систем;

·       створення інформаційно-комунікаційних технологій;

·       імітаційне моделювання роботи комп’ютерних мереж;

·       проектування та експлуатація ІТ-інфраструктури;

·       автоматизований аналіз поведінки мережевої інфраструктури і мережевих додатків;

·       розробка онтологічних моделей у навчальному процесі;

·    створення систем штучного інтелекту та проектування систем підтримки прийняття рішень;

·       моделювання й автоматизоване керування технологічними процесами;

·       тривимірне моделювання;

·       методологія DevOps;

·       математичне моделювання та проектування складних технічних систем;

·       методологія  Cisco;

·       визначення оптимальних параметрів комп’ютерних мереж;

·       аналіз часових рядів;

·       інформаційні технології просторового аналізу даних;

·       інтелектуальний аналіз даних моніторингу регіонів;

·     автоматизована обробка зображень та розпізнавання образів в системах контролю;

·   інформаційні технології обробки сканерних радарних та багатоспектральних цифрових даних, зафіксованих з аерокосмічних платформ;

·       інформаційні технології та інтелектуальні системи у гірничому виробництві.

 

Згідно з вказаними напрямками наукових досліджень, колектив кафедри виконував держбюджетні науково-дослідні проекти за наступною тематикою:

· ГП-481 «Інформаційно-комунікаційні технології оцінки стану сільськогосподарських територій південно-східної частини України за даними аерокосмічного моніторингу»

·   ГП-462 «Інформаційно-комунікаційні технології аерокосмічного моніторингу теплового стану урбанізованих геотехнічних систем»

Вченими кафедри ІТКІ розроблено унікальний за своєю функціональною складовою програмний комплекс, що містить:

·    геоінформаційну систему РАПІД – для прогнозування й підтримки прийняття рішень у сферах природокористування, екології, пошуку корисних копалин і прогнозу надзвичайних ситуацій.

·   геоінформаційну систему КОНТУР, основним завданням якої є надання програмних інструментів візуалізації геологорозвідувальних даних, виконання їхнього просторового аналізу, а також використання методів автоматизованого створення тривимірних моделей геологічних об'єктів.

На базі кафедри iнформаційних технологій та комп'ютерної інженерії  діє Мережна академія Cisco, одним з напрямків діяльності якої є створення й дослідження інформаційно-комунікаційних та мережевих технологій.


Додаткова інформація по напрямкам наукових досліджень >>


Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт