Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Науково-освітній Центр геоінформаційних та аерокосмічних технологій


Назва документу щодо створення центру:
Наказ ректора НТУ «Дніпровська політехніка» № 1463-л від 07 листопада 2012 р.


Загальні положення:

1.     Науково-освітній центр геоінформаційних та аерокосмічних технологій (далі – НОЦ) НТУ «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі – Університет) створено для спільної діяльності з Державним підприємством «Центр еколого-експертної аналітики» (далі – ЦЕЕА) Міністерства екології та природних ресурсів України. НОЦ є структурним підрозділом Університету без права юридичної особи, який діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Університету та цього Положення.

2.     НОЦ створено наказом ректора Університету та наказом директора ЦЕЕА у відповідності до закону України «Про вищу освіту».

3.     НОЦ проводить наукові дослідження і надає консалтингові послуги з геоінформаційних та аерокосмічних технологій, геології, екології, земельних ресурсів, картографії і кадастру, поводження з відходами; здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою для потреб науково-дослідних інститутів, університетів і підприємств.

 

Основні завдання Центру: 

- отримання науково-технологічного продукту у вигляді нових теоретичних результатів досліджень, технологій, винаходів, корисних моделей та зразків тощо;

-        цільова перепідготовка кадрів вищої кваліфікації.

Основні напрями науково-освітньої діяльності і розвитку НОЦ:

1.     Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації  за участю вчених та провідних фахівців НАН України, МОН, Мінекології та інженерно-технічних працівників промислових підприємств.

2.     Організація, координація та проведення спільних наукових досліджень, сприяння впровадженню наукових розробок Університету і Центру еколого-експертної аналітики у виробництво.

3.     Розробка цільових програм, обґрунтування перспектив і пріоритетних напрямів розвитку нових технологій при комплексних дослідженнях земних об’єктів, явищ та процесів.

4.     Організація і координація міжнародного науково-технічного співробітництва з вищими навчальними закладами та науково-технічними установами інших країн за напрямками основної діяльності НОЦ.

5.     Підготовка і проведення спільних наукових симпозіумів, конференцій, семінарів.

6.     Інформаційне забезпечення науково-освітньої діяльності Університету і науково-технічних здобутків Центру еколого-експертної аналітики.

7.     Співробітництво з галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами та іншими підприємствами і організаціями різних форм власності, в тому числі іноземними, для виконання завдань НОЦ.

8.     Реалізація концепції науково-освітньої діяльності і розвитку НОЦ здійснюється шляхом реалізації відповідних концепцій університету і ЦЕЕА:

-        ­забезпечення бюджетного, господарського і комерційного ефекту за рахунок поєднання ресурсів, планів і економічних механізмів науково-виробничого і вузівського наукових секторів;

-        забезпечення стажування науковців Університету у відділах і лабораторіях ЦЕЕА, спільного використання високотехнологічного наукового обладнання.


Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram
© 2006-2023 Інформація про сайт