Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукова школа
"Інформаційні технології обробки просторових даних"

Сайт отримав 1546 відвідувань за 2022 рік.


Наукова школа "Інформаційні технології обробки просторових даних" - це освітній і науковий проект кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, який зосереджений на вивченні та впровадженні інформаційних технологій в області обробки цифрових просторових даних.

Метою роботи наукової школи є розвиток досліджень та практичних додатків з використанням сучасних інформаційних технологій для обробки, аналізу та візуалізації просторових даних, таких як географічні карти, супутникові знімки, моделі земної поверхні та інші.

Напрями діяльності наукової школи.

Школа займається вивченням таких напрямів діяльності, як:

· створення та розробка нових програмних продуктів та алгоритмів для обробки просторових даних;

· вивчення та аналіз різноманітних даних про земну поверхню, її властивості та стан;

· розробка та впровадження нових методів візуалізації просторових даних;

· дослідження можливостей використання штучного інтелекту та машинного навчання для обробки просторових даних.

· організовуємо бесіди, дебати з метою залучення здобувачів вищої освіти.

Як стати учасником школи?

Школа відкрита для всіх, хто цікавиться практичним застосуванням інформаційних технологій аналізу даних дистанційного зондування Землі, моніторинг показників сталого розвитку регіонів, в тому числі для здобувачів, науковців, викладачів та представників бізнесу. Долучитись до роботи школи можна, зокрема, через участь у наукових семінарах, круглих столах, конференціях та проектах.

Графік роботи наукового гуртка.

Консультація з науковим керівником відбувається щоп’ятниці з 16.00 по 17.20 в каналі Teams. Заслуховуються доповіді здобувачів, які презентують завершені науково-дослідні роботи.

Після представлення роботи (мультимедійна презентація), учасники засідання мають можливість поставити запитання автору роботи, обговорити моменти, що їх зацікавили, оцінити актуальність, новизну, наукову значущість, можливість подальшої розробки представленого дослідження.

Програмні результати наукової школи за 2022 рік.

Науковці та здобувачі активно беруть участь у провідних міжнародних конференціях, де презентують результати своїх досліджень, а також виконують науково-дослідні проекти для провідних компаній та установ:

1. Участь в міжнародних конференціях (під керівництвом Каштан В.Ю. підготовлено студентів до участі в конференціях):

1.1. Нейромережеве виділення об’єктів забудови на цифрових знімках (студент А. Д.Колбасов) (https://rmv.nmu.org.ua/ua/zakhodi-dlya-naukovoi-molodi/konferentsii/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D...)

1.2. Автоматизована методика аналізу постів в соціальній мережі Instagram (студент І.І. Лазарєв) (https://rmv.nmu.org.ua/ua/zakhodi-dlya-naukovoi-molodi/konferentsii/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D...)

1.3. Розробка системи розпізнавання вільних місць паркування на основі R-CNN мереж (студент О. Ю.Мишанський) (https://rmv.nmu.org.ua/ua/zakhodi-dlya-naukovoi-molodi/konferentsii/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D...)

1.4. Автоматизований збір даних для аналізу ризиків руйнувань дамби (студент Є. О Приходько) (https://rmv.nmu.org.ua/ua/zakhodi-dlya-naukovoi-molodi/konferentsii/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D...)

1.5. Розробка системи керування комбінованого велотренажера для реабілітації війсковихслужбовців (студент Б.М. Манін) (https://drive.google.com/file/d/1F1ZHpkg-0fpqbNEqWLl6MjzE06EVNtSD/view?usp=share_link)

1.6. Методика картографування пожеж на цифрових знімках з використанням машинного навчання (студент В.Л. Зима) (https://drive.google.com/file/d/1F1ZHpkg-0fpqbNEqWLl6MjzE06EVNtSD/view?usp=share_link)

1.7. Методика автоматизованого регулювання дорожнього руху на основі нейронної мережі (студент І.С. Качан) (https://drive.google.com/file/d/1F1ZHpkg-0fpqbNEqWLl6MjzE06EVNtSD/view?usp=share_link)

1.8. Аналіз супутникових даних для оцінки островів тепла урбанізованих територій (студент А.Р. Кучер) (https://drive.google.com/file/d/1F1ZHpkg-0fpqbNEqWLl6MjzE06EVNtSD/view?usp=share_link)

1.9. Дослідження особливостей виділення границь яскравості природних об'єктів на різномасштабних космознімках (студент В.О. Шевченко) (https://drive.google.com/file/d/1F1ZHpkg-0fpqbNEqWLl6MjzE06EVNtSD/view?usp=share_link)

1.10. Вплив попередньої обробки супутникових знімків різними методами на виділення лінеаментів природного походження (студент М.П. Дік) (https://drive.google.com/file/d/1F1ZHpkg-0fpqbNEqWLl6MjzE06EVNtSD/view?usp=share_link)

1.11. Розробка гнучкого інструменту моніторингу для комп’ютерної системи (студент Погосян А.)

1.12. Гібридний стандарт організації даних на основі формату JSON. (студент Кваша О.) (https://drive.google.com/file/d/1uoo5adwip5xiz_f6-rOnTAkOZzDjAZG6/view?usp=share_link)

1.13. Дешифрування автодоріг на цифрових космічних знімках на основі нейронних мереж. (студенка Баглай О.) (https://drive.google.com/file/d/1uoo5adwip5xiz_f6-rOnTAkOZzDjAZG6/view?usp=share_link)

2. Підготовка студентів гр.. 141-22-7 Заровську В. та Яремчука І. “IT Essensial” міжнародної компанії Cisco (https://drive.google.com/drive/folders/1kmMajjjql03itdcsKdEhylY3tXMJTGVi?usp=share_link).

3. Підготовка 36 студентів за напрямком CNNA Computer network та отримання сертифікатів від Cisco Academy (https://drive.google.com/drive/folders/1tqVFmlSrgiIlRnyFUNFxc5UooqVOcodi?usp=share_link)

4. Проведено доц. Каштан В.Ю. онлайн практикум (20.10.2022 року) для Дніпропетровського відділення МАН на тему: «Геоінформаційна система моніторингу земель агросектору Дніпропетровщини» в рамках проєкту «Нові обрії географії». Проведено онлайн практикум (08 грудня 2022 року) для Дніпропетровського відділення МАН на тему: «Дніпровська політехніка» був проведений онлайн-практикум з інформаційних систем та технологій «Дослідження роботи протоколу дозволу адрес (ARP)». Презентація стартап-проєкту в межах співпраці з ГО «Асоціація Ноосфера» на тему: “ Комп’ютерна технологія контролю стану водних об’єктів та прилеглих до них територій в умовах надзвичайної ситуації ”.

5. Роботи студентів Баглай О., Кваша О. та Погосян А. як переможців Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів були направлені для участі у наступному етапі але конкурс наказом МОН № 508 від 31.05.2022 у зв’язку з воєнними діями було зупинено. (https://drive.google.com/drive/folders/1O3H1TFynRams4vdEOqxufjDWmX_qJcDq).

Керівник школи

Каштан Віта Юріївна – к.т.н., доц., доцентка кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії.

Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт