Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Геоінформаційна система КОНТУР


Основною метою технології на базі ГІС КОНТУР є надання фахівцю можливості побудови тривимірних моделей геологічних об’єктів (ГО). Оскільки до створення тривимірних моделей користувачі оперують двовимірними уявленнями ГО, то система також дозволяє отримувати геологічні розрізи, горизонтні плани та створювати їх друковані копії.

  При моделюванні ГО вирішується наступне коло основних задач.

1. Підготовка вхідних геологорозвідувальних даних.
2. Представлення об’єктів (наприклад таких, як бурові свердловини, інтервальні дані проб та т.ін.) в цифровому вигляді.
3. Графічна візуалізація об’єктів.
4. Створення, додавання, редагування точкових, лінійних та полігональних об’єктів для оформлення геологічних розрізів, горизонтних планів, як двовимірних варіантів моделювання геологічного середовища.
5. Автоматизоване створення тривимірних моделей ГО на базі існуючих цифрових описів об’єктів та параметрів, які задаються користувачем. 


Центральним ланцюгом технології є ГІС КОНТУР, інструментарій якого реалізує технологічні етапи (рис. 1):


        Ris1.png

Рис. 1. Основні елементи технології на базі ГІС КОНТУР

Таким чином, основною задачею ГІС КОНТУР є надання програмних інструментів візуалізації геологорозвідувальних даних та виконання їх просторового аналізу, а також застосування методу автоматизованого створення тривимірних моделей ГО.

  Розроблена ГІС вирішує наступне коло задач.

1. Візуалізація даних геолого-геофізичних спостережень.
2. Векторне та растрове представлення даних.
3. Керування шарами даних.
4. Робота зі стандартними для ГІС шарами даних типу точка, полілінія, полігон.
5. Підтримка додаткових програмних структур, які дозволяють маніпулювати комплексними даними, які представляють, наприклад, бурові свердловини, інтервальні дані проб.
6. Робота з таблицями атрибутивних даних у складі бази геоданих (БГД).
7. Підготовка до створення геологічних розрізів.
8. Підготовка до створення горизонтних планів.
9. Візуальний аналіз даних проб по буровим свердловинам.
10. Фільтрація відображення даних.
11. Створення нових шарів даних з існуючих по запиту.
12. Редагування шарів.
13. Відображення шарів даних в площинах XOY, YOX, XOZ, YOZ, а також у проекціях розрізів.
14. Відображення даних у масштабі, який заданий користувачем.
15. Експорт шарів даних у відомі формати файлів: ESRI Shapefile, Mapinfo MIF, AutoCAD DXF, Text ASCII.
16. Експорт таблиць у формат MS Access, MS Visual FoxPro та форматований текстовий ASCII формат.
17. Імпорт таблиць формату MS Visual FoxPro та Formated Text ASCII.
18. Відображення полігональних даних з будь-яким кольоровим заливанням та штрихуванням користувача.
19. Надання користувачу редактору штрихувань.
20. Відображення шарів даних у складі тривимірної (3D) сцени.
21. Автоматизоване створення 3D-моделей.
22. Підготовка шарів даних до друку у масштабі користувача.
23. Організація інтерфейсу взаємодії програм користувача з ГІС КОНТУР.

Комп’ютерне рішення вказаного кола задач значно підвищує працездатність роботи співробітників різних геологорозвідувальних організацій, переводить на більш високий інтелектуальний рівень рішення ряду задач, які виникають в процесі моделювання геологічного середовища. Розроблена ГІС КОНТУР (рис. 2) представляє собою АРМ геолога (геолога-інтерпретатора, провідного геолога).

Контур.png

Рис. 2. Спрощена функціональна схема ГІС КОНТУР

На рис. 1 графічно зображені етапи запропонованої технології. Технологічний ланцюжок починається від етапу підготовки даних та завершується етапом 2D/3D-моделювання. Таке поетапне послідовне рішення передбачає створення найбільш необхідних для моделювання геологічного середовища цифрових шарів даних. Пошарова організація відображення даних в ГІС дозволяє оперативно, в інтерактивному режимі, відображати для візуалізації необхідні дані, надаючи тим самим фахівцю вибір включення тих або інших ГО для отримання як повної картини геологічного середовища, так і його часткових моделей.

 На рис. 3 представлений приклад фрагменту геологічного розрізу, який побудований інструментами ГІС КОНТУР.

Контур2.png

Рис. 3. Приклад фрагменту геологічного розрізу, побудованого інструментами ГІС КОНТУР


Ris4.png

Рис. 4. Головне вікно 3D-візуалізатору моделей ГО


Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт