Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


 

КІЛЬКІСТЬ БЮДЖЕТНИХ МІСЦЬ 2023 - 8

Фахівець інформаційної сфери має справу з розробкою, впровадженням, супроводом і дослідженнями інформаційних технологій і систем.

Об`єкт професійної діяльності

Інформаційні процеси, технології, системи та мережі, їх інструментальне (програмне, технічне, організаційне) забезпечення, способи та методи проектування, тестування, виробництва та експлуатації інформаційних технологій та систем у різних галузях, а також усі види діяльності в інформаційному суспільстві.

Фахівець має знати: механізми створення баз даних, використання інтернет-ресурсів, методи системного аналізу об’єктів проектування, структуру, алгоритми й методи обробки даних в інформаційних системах, зміст і послідовність виконання проектних робіт з урахуванням вимог чинних нормативно-правових документів i міжнародних стандартів.

Фахівець повинен уміти: застосовувати сучасні інформаційні технології, зокрема інтелектуальні, когнітивні, геоінформаційні, мобільні, системи обробки зображень, нейронні мережі, технологій хмарних обчислень, обробки та аналізу великої кількості даних, паралельних і розподілених обчислень з метою швидкого отримання певних результатів прийняття оптимальних рішень при вирішенні конкретних виробничих задач.

Опанування найсучасніших інформаційних технологій та навчання

проводиться за освітньою програмою, мета якої полягає в підготовці фахівців з розробки та експлуатації інформаційних систем та технологій за пріоритетами академічної доброчесності, загальнолюдських цінностей, національної ідентичності, креативного становлення людини і суспільства майбутнього та формування певних компетентностей з цього напряму навчання, що сприяють поширенню кругозору майбутніх фахівців-проектувальників інформаційних систем, опануванню DevOps-інжинірингу з залученням методів обробки цифрових просторових даних.

Освітня програма передбачає:

- ознайомлення з сучасними методами та технологіями розробки інформаційних систем та, зокрема, з проектуванням  програмного забезпечення;

- вивчення алгоритмів та структур даних для рішення певних завдань методами інформаційних технологій та їх інструментарієм;

- застосування методів обробки баз даних, мережевих технологій, систем штучного інтелекту при проектуванні та експлуатації інформаційних систем;

- використання методів та технологій адміністрування операційних систем, систем захисту інформації, проектування комп’ютерних мереж для вирішення завдань виробництва;

- формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіоналу.

Підготовка фахівців спрямована на розробку, системну інтеграцію і практичне застосування різноманітних інформаційних технологій в сфері створення та експлуатації корпоративних інформаційних систем, хмарних сервісів та інфраструктур (Cloud Computing), сервісів Інтернет-речей і Веб-речей (Internet of Things, IoT, Web of Things, WoT), мобільних сервісів (Mobile Computing),  інформаційних систем та технологій обробки великих даних (Big Data) та просторових даних, геоінформаційних систем та технологій.

Унікальне поєднання знань у галузі комп'ютерних технологій, програмування мовами C/С++, C#, Java, Go, Python, JavaScript, Ruby, SQL, R та операційних систем Microsoft Windows, Apple macOS, Google Android, Apple iOS, Unix-подібних та GNU/Linux-сумісних.

Міжнародна сертифікація. В програму підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» імплементовано курси академії Cisco з: мережних технологій (CCNP, CCNAv7, Workshop: Network Programmability), Інтернету речей (IoT Fundamentals: Connecting Things, IoT Fundamentals: Big Data&Analytics), програмування (PCAP: Programming Essentials in Python, CPA: Programming Essentials in C++), кібербезпеки (IoT Fundamentals: IoT Security, CCNA Security, CCNA Cybersecurity Operations) та операційних систем (IT Essentials, NDG Linux Essentials).

Кожного року студенти отримують сертифікати академії Cisco, які високо цінуються роботодавцями всього світу і надають більше можливостей випускникам для працевлаштування в багатьох галузях, включаючи інформаційні технології, виробництво, освіту, фінансову сферу тощо.

Фахові дисципліни за спеціальністю

Ступінь: бакалавр

 • Програмування
 • Архітектура комп'ютерів
 • Алгоритми та структури даних
 • Операційні системи
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Бази даних в інформаційних системах
 • Курсова робота з об'єктно-орієнтованого програмування
 • Комп'ютерні мережі
 • Архітектура інформаційних систем
 • Моделювання інформаційних систем
 • Комп'ютерна математика
 • Обробка зображень та комп'ютерний зір
 • Захист інформації в інформаційно-комунікацшних системах
 • Адміністрування операційних систем та мереж
 • Проектування інформаційних систем
 • Системи штучного інтелекту
 • Патерни проектування та програмування інформаційних систем
 • Управління ІТ-проектами
 • Методи та інформаційні технології обробки великих даних (Big Data)
 • Програмування комп’ютерних систем мовою Python

    та інші.

Ступінь: магістр

 • Бізнес-планування
 • Крос-платформне програмування
 • Методологія Agile створення інформаційних систем
 • Методологія наукових досліджень
 • Стратегія конвергенції інформаційних систем
 • Технологія рішення прикладних задач за допомогою інформаційних систем
 • Технології DevOps

Практична підготовка

Студенти проходять

1.    навчальну практику (1 курс)

2.    навчальну комп'ютерну практику (2 курс)

3.    проектно-технологічну практику (3 курс)

4.    передатестаційну практику (4 курс)

5.    виробничу практику (5 курс)

6.    передатестаційну практику (6 курс)

та виконують курсову роботу з об’єктно-орієнтованого програмування .

Широкий перелік посад випускників

DevOps, DataOps, спеціалісти з проектування та підтримки інформаційних систем, розробники обчислювальних систем (менеджери IT-проектів і IT-продуктів); розробники комп’ютерних програм (програмісти, веб-розробники); фахівці в інших галузях обчислень (системні аналітики, програмісти-дослідники, адміністратори баз даних, адміністратори мереж, системні адміністратори, тестувальники програмного забезпечення (QA Engineer / Software Tester).

Випускники працюють

У міжнародних корпораціях (Microsoft, Oracle, Autodesk, ESRI); софтверних компаніях (EOS Data Analytics, NOOSPHERE, SoftServe, EPAM, AMC Bridge Ukraine, ApriorIT, ISD, Exigen Services, PFSoft, Luxoft, Ciklum, AquaSoft та ін.); банках (ПриватБанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, OTP Банк); у зарубіжних компаніях США, Канади, Німеччини, Чехії, Швеції, Данії та Сінгапуру.

      
  
      
                                     
                                               
                            
                        

На посадах:

DevOps, DataOps, спеціалістів з проектування та пiдтримки iнформацiйних систем, розробників обчислювальних систем (менеджерів IT-проектів і IT-продуктів); розробників комп’ютерних програм (програміста, веб-розробника); фахівців в інших галузях обчислень (системного аналітика, програміста-дослідника, адміністратора баз даних, адміністратора мереж, системного адміністратора, тестувальника програмного забезпечення (QA Engineer/ Software Tester).

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт