Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
mini.jpg      
Чому варто навчатися на спеціальності
126 «Інформаційні системи та технології»


   Кафедра iнформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» здійснює навчання студентів за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» – ІСТ, з 2017 року.

           
Галузь знань – 12 Інформаційні технології


Кафедру очолює доктор технічних наук, професор
Гнатушенко Володимир ВолодимировичОСВІТНІ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • бакалавр з інформаційних систем та технологій
 • магістр з інформаційних систем та технологій

  Ціль оволодіння спеціальністю. Кафедра iнформаційних технологій та комп'ютерної інженерії готує фахівців з розробки та експлуатації інформаційних систем та технологій.


  Основні компетенції, які формуються у процесі навчання компютингу в різних дисциплінах.
 • обробка, структурування і управління різними видами інформації;
 • інтелектуальне управління комп'ютерними системами;
 • знання принципів проектування і застосування інтелектуальних систем;
 • зберігання і обробка ковергентних структурованих і неструктуро-ваних різноформатних компонентів великих даних (Big Data);
 • конфігурування та використання мережевих обчислювальних ресурсів для забезпечення хмарних обчислень (Cloud Computing);
 • розробка та використання мобільних додатків і платформ (Mobile Computing);
 • розробка комп’ютерних технологій для вирішення задач бізнесу (Business computing);
 • платформенно-орієнтована розробка (Platform-Based Development);
 • конструювання інформаційних систем на основі компонентів Інтернету речей (IoT);
 • проектування, розробка, налаштування та використання геоінформаційних систем та геопросторових даних за допомогою різних платформ (Geospatial Computing, Geospatial Cloud Computing);
 • використання технологій комп'ютингу для проведення наукових досліджень.
 Практична те теоретична спрямованість навчання на кафедрі iнформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Навчальні плани>>

Особливістю спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», а відповідно і кафедри є вивчення теоретичних і методологічних основ та інструментальних засобів створення, системної інтеграції і використання інформаційних систем, платформ та технологій у різних галузях людської діяльності. Швидкий розвиток апаратних і програмних засобів та сервісів комп’ютингу став основою  декількох напрямів впровадження інноваційних перетворень усіх сфер людської діяльності. До них відносяться наступні: диджиталізація (Digitalization), цифрові трансформації (Digital transformation), Індустрія 4.0 (Industry 4.0), глобалізація (Globalization), гіперконкуренція (Hypercompetition) і т.і.

Таким чином, дисципліни спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» охоплюють широкий спектр сучасних галузей цифрового світу і формують компетенції, які є рухаючими факторами, придатними цілої низці спеціальностей деяких суміжних галузей.


 
Таким чином, основним напрямком підготовки фахівців спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» є розробка, системна інтеграція і практичне застосування різноманітних інформаційних технологій в сфері створення та експлуатації:
- цифрових корпоративних платформ;
- комплексних інформаційних систем зі складною внутрішньою логікою;
- хмарних платформ, інфраструктур та сервісів (Claud Computing);
- інфраструктур сервісів Інтернет-речей і Веб-речей (Internet of Things, IoT, Web of Things, WoT);
- мобільних сервісів (Mobile Computing);
- платформ штучного інтелекту (Artificial Intelligence, AI);
- систем та технологій обробки великих даних (Big Data).

© 2006-2022 Інформація про сайт