Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Методичні матеріали

  1. Методичні вказівки та завдання до навчальної практики студентів напряму 12 «Комп’ютерні науки», що навчаються на спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» / В.В. Гнатушенко, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, О.С. Шевцова. – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 119 с.
  2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Архітектура інформаційних систем» для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» / В.В. Гнатушенко, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко. ‑ Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – 73 с.
  3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» на мові Ruby для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» / Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко. ‑ Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – 95 с.
  4. Завдання до лабораторних робіт з дисципліни «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» на мові Ruby для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» / Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко. ‑ Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – 49 с.
  5. Цвіркун Л.І. Атестація здобувачів вищої освіти. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Л.I. Цвіркун, С.М. Ткаченко, Я.В. Панферова, Д.О. Бешта, Л.В. Бешта. – Д.: НТУ  «ДП», 2020. – 69 с.
  6. Цвіркун Л.І. Атестація здобувачів вищої освіти. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Л.І.  Цвіркун, В.В. Гнатушенко, С.М. Ткаченко. ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 41 с.
  7. Цвіркун Л.І. Основи автоматизованого проектування. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Л.І. Цвіркун, Л.В. Бешта ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 54 с.
  8. Цвіркун Л.І. Комп’ютерні мережі. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія / Л.І. Цвіркун, Я.В. Панферова, Л.В. Бешта ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 28 с.
  9. Цвіркун Л.І. Комп’ютерні мережі. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія: у 2 ч. / Л.І. Цвіркун, Я.В. Панферова ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – Ч. 1. – 60 с.
  10. Цвіркун Л.І. Комп’ютерні мережі. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія: у 2 ч. / Л.І. Цвіркун, Я.В. Панферова ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – Ч. 2. – 39 с.
© 2006-2020 Інформація про сайт