Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Методичні матеріали

 1. Цвіркун Л.І. Практична підготовка. Методичні рекомендації до виконання навчальної практики з комп'ютерних мереж бакалаврами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Л.І. Цвіркун, Я.В. Панферова; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 12 с.
 2. Шедловський І.А. Імітаційне моделювання комп'ютерних систем та мереж. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія: у 2 ч. / І.А. Шедловський, Я.І. Шедловська, Г.Г. Швачич  ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – Ч. 1.− 25 с. 
 3. Шедловський І.А. Імітаційне моделювання комп'ютерних систем та мереж. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія: у 2 ч. / І.А. Шедловський, Я.І. Шедловська, Г.Г. Швачич  ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – Ч. 2.− 72 с.
 4. Цвіркун Л.І. Атестація здобувачів вищої освіти. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Л.І. Цвіркун, В.В. Гнатушенко, С.М. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 43 с.
 5. Цвіркун Л.І. Атестація здобувачів вищої освіти. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Л.I. Цвіркун, С.М. Ткаченко, Я.В. Панферова, Д.О. Бешта, Л.В. Бешта. – Д.: НТУ  «ДП», 2022. – 62 с.
 6. Цвіркун Л.І. Проектування комп’ютерних систем та мереж.  Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для магістрів галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія: у 2 ч. / Л.І. Цвіркун, Л.В. Бешта ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – Ч. 1. − 31 с.
 7. Цвіркун Л.І. Проектування комп’ютерних систем та мереж. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту магістрами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія / Л.І. Цвіркун, Д.О. Бешта, С.М. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022 – 42 с.
 8. Швачич Г.Г. Імітаційне моделювання комп'ютерних систем та мереж. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Г.Г. Швачич,  І.А. Шедловський, Я.І. Шедловська ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 67 с.
 9. Цвіркун Л.І. Практична підготовка. Методичні рекомендації до виконання виробничої та передатестаційної практик магістрами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Л.І. Цвіркун, Д.О. Бешта, С.М. Ткаченко, В.В. Гнатушенко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 21 с.
 10. Каштан В.Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інтелектуальні інформаційні технології” для магістрів галузі знань 12 Інформаційні технології. – Д.: НТУ «ДП», 2022. – 59 с.
 11. Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мова програмування С++ / – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 179 с.
 12. Методичні рекомендації та завдання до навчальної практики студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технологіії» / Г.М. Коротенко. Дніпро: НТУ «ДП», 2020. 128 с.
Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram
© 2006-2022 Інформація про сайт