Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Методичні матеріали

 1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна електроніка» здобувачами ступеня бакалавра спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія /С.М. Ткаченко; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2023. – 30 с.
 2. Каштан В.Ю. Обчислювальна техніка та програмування  (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Практикум (1 частина) / В.Ю. Каштан, Н.О. Соколова – Д.: НТУ «ДП», 2022. – 79 с.
 3. Kashtan V.Yu. Methodological instructions for the implementation of laboratory works in the discipline “Computer Engineering and Programming” for students of specialty 141 “Power engineering, electrical engineering and electromechanics”. Part1. / V.Yu. Kashtan. – Dnipro, 2022. [ Electronic resource]
 4. Цвіркун Л.І. Практична підготовка. Методичні рекомендації до виконання навчальної практики з комп'ютерних мереж бакалаврами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Л.І. Цвіркун, Я.В. Панферова; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 12 с.
 5. Шедловський І.А. Імітаційне моделювання комп'ютерних систем та мереж. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія: у 2 ч. / І.А. Шедловський, Я.І. Шедловська, Г.Г. Швачич  ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – Ч. 1.− 25 с. 
 6. Шедловський І.А. Імітаційне моделювання комп'ютерних систем та мереж. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія: у 2 ч. / І.А. Шедловський, Я.І. Шедловська, Г.Г. Швачич  ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – Ч. 2.− 72 с.
 7. Цвіркун Л.І. Атестація здобувачів вищої освіти. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Л.І. Цвіркун, В.В. Гнатушенко, С.М. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 43 с.
 8. Цвіркун Л.І. Атестація здобувачів вищої освіти. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Л.I. Цвіркун, С.М. Ткаченко, Я.В. Панферова, Д.О. Бешта, Л.В. Бешта. – Д.: НТУ  «ДП», 2022. – 62 с.
 9. Цвіркун Л.І. Проектування комп’ютерних систем та мереж.  Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для магістрів галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія: у 2 ч. / Л.І. Цвіркун, Л.В. Бешта ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – Ч. 1. − 31 с.
 10. Цвіркун Л.І. Проектування комп’ютерних систем та мереж. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту магістрами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія / Л.І. Цвіркун, Д.О. Бешта, С.М. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022 – 42 с.
 11. Швачич Г.Г. Імітаційне моделювання комп'ютерних систем та мереж. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Г.Г. Швачич,  І.А. Шедловський, Я.І. Шедловська ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 67 с.
 12. Цвіркун Л.І. Практична підготовка. Методичні рекомендації до виконання виробничої та передатестаційної практик магістрами галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / Л.І. Цвіркун, Д.О. Бешта, С.М. Ткаченко, В.В. Гнатушенко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 21 с.
 13. Каштан В.Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інтелектуальні інформаційні технології” для магістрів галузі знань 12 Інформаційні технології. – Д.: НТУ «ДП», 2022. – 120 с.
 14. Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мова програмування С++ / – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 179 с.
 15. Методичні рекомендації та завдання до навчальної практики студентів галузі знань 12 «Інформаційні технологіії» / В.В. Гнатушенко, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, О.С. Шевцова. – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 119 с.  
 16. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Архітектура інформаційних систем» для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» / В.В. Гнатушенко, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко. – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – 73 с.  
Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт