Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


 

КІЛЬКІСТЬ БЮДЖЕТНИХ МІСЦЬ 2023 - 20

Зміст діяльності фахівців з комп'ютерної інженерії полягає в розробці, програмуванні та застосуванні: апаратних засобів комп'ютерних систем; локальних, глобальних і корпоративних мереж та мережі Інтернет; кіберфізичних систем, Інтернету речей, та IT-інфраструктури з використанням інтерфейсів та протоколів взаємодії їх компонентів.

Об`єкт професійної діяльності

програмно-технічні засоби комп’ютерів та комп’ютерних систем універсального та спеціального призначення; інформаційні процеси, технології, методи, способи, інструментальні засоби та системи для дослідження, автоматизованого та автоматичного проектування; налагодження, виробництва й експлуатації, проектна документація, стандарти, процедури та засоби підтримки керування життєвим циклом вказаних програмно-технічних засобів; методи та способи подання, отримання, зберігання, передавання, опрацювання та захисту інформації, математичні моделі обчислювальних процесів, технології виконання обчислень.

Спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія» об'єднує знання комп'ютерів, мереж та інформаційних технологій. Комп'ютерний інженер – це фахівець, який має фундаментальну і професійну підготовку за трьома складовими: апаратною, програмною та мережною.

Опанування найсучасніших інформаційних технологій та навчання

проводиться за освітньою програмою, мета якої полягає в підготовці фахівців з розробки, впровадження та експлуатації різноманітних програмно-технічних засобів комп’ютерів та комп’ютерних систем універсального та спеціального призначення, локальних, корпоративних і глобальних комп'ютерних мереж та мережі Інтернет, кіберфізичних систем, Інтернету речей та IT-інфраструктури на основі поєднання освіти, науки та інновацій із забезпеченням інтеграції до міжнародного освітньо-наукового простору, формування та розвиток у них загальних і професійних компетентностей з комп’ютерної інженерії, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці.

Основні напрямки підготовки фахівців з комп'ютерної інженерії:

схемо- і системотехнічне проектування комп'ютерних систем і Інтернету речей; проектування локальних, глобальних і корпоративних комп'ютерних мереж та мережі Інтернет; розробка системного і прикладного програмного забезпечення та баз даних (C, C++, Python, Java/Kotlin, PHP, SQL); розробка технологій виконання обчислень (паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних) та передачі і захисту інформації в обчислювальних системах.

Міжнародна сертифікація. В програму підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» імплементовано курси академії Cisco з: мережних технологій (CCNP, CCNAv7, Workshop: Network Programmability), Інтернету речей (IoT Fundamentals: Connecting Things, IoT Fundamentals: Big Data&Analytics), програмування (PCAP: Programming Essentials in Python, CPA: Programming Essentials in C++), кібербезпеки (IoT Fundamentals: IoT Security, CCNA Security, CCNA Cybersecurity Operations) та операційних систем (IT Essentials, NDG Linux Essentials).

Кожного року студенти отримують сертифікати академії Cisco, які високо цінуються роботодавцями всього світу і надають більше можливостей випускникам спеціальності «Комп'ютерна інженерія» для працевлаштування в багатьох галузях, включаючи інформаційні технології, виробництво, освіту, фінансову сферу тощо.

Фахові дисципліни за спеціальністю:

Ступінь: бакалавр

·      Комп’ютерні мережі;

·      Адміністрування та масштабування корпоративних мереж;

·      Інформаційно-комунікаційні технології Інтернету речей;

·      Програмування; Об'єктно-орієнтоване програмування;

·      Системне програмування;

·      Програмування комп'ютерних систем мовою Python;

·      Адміністрування та оптимізація баз даних;

·      Архітектура комп'ютерів; Операційні системи;

·      Комп'ютерна електроніка, схемотехніка та логіка;

·      Технології проектування комп'ютерних та кіберфізичних систем;

·      Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах;

·      Теорія інформації та кодування; Теорія комп’ютерних систем.

Ступінь: магістр

·      Проектування комп'ютерних систем та мереж;

·      Мережні інформаційні технології;

·      Технології глобальних комп'ютерних мереж;

·      Методологія наукових досліджень

·      Імітаційне моделювання комп'ютерних систем та мереж;

·      Бізнес-планування.

Практична підготовка

Студенти проходять

·      навчальну практику з програмування (1 курс),

·      навчальну практику з комп’ютерних мереж (2 курс)

·      проектно-технологічну практику (3 курс)

·      передатестаційну практику (4 курс)

·      виробничу практику (5 курс)

·      передатестаційну практику (6 курс)

та виконують 4 курсових роботи та 2 курсових проекти.

Випускники працюють

Фахівці напряму "Комп'ютерна інженерія" працюють на виробництві, в науково-дослідних, проектно-конструкторських, фінансових і банківських установах на посадах інженера-програміста, проектувальника комп'ютерних систем та мереж, адміністратора комп'ютерних мереж, менеджера проекту, спеціаліста з Інтернету речей, спеціаліста з кіберзахисту, аналітиків комп'ютерних систем, викладачів у вищих навчальних закладах.

У міжнародних корпораціях (Microsoft, Oracle, Autodesk, ESRI); софтверних компаніях (EOS Data Analytics, NOOSPHERE, SoftServe, EPAM, AMC Bridge Ukraine, ApriorIT, ISD, Exigen Services, PFSoft, Luxoft, Ciklum, AquaSoft та ін.); банках (ПриватБанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, OTP Банк); у зарубіжних компаніях США, Канади, Німеччини, Чехії, Швеції, Данії та Сінгапуру.

      
  
      
                                     
                                               
                            
                        

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт