Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
                
Чому варто навчатися на спеціальності
123 «Комп'ютерна інженерія»


Спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія» об'єднує знання комп'ютерів, мереж та інформаційних технологій. Комп'ютерний інженер – це фахівець, який має фундаментальну і професійну підготовку за трьома складовими: апаратною, програмною та мережною.

Зміст діяльності фахівців з комп'ютерної інженерії полягає в розробці,  програмуванні та застосуванні: апаратних засобів комп'ютерних систем; локальних, глобальних і корпоративних мереж та мережі Інтернет; систем Інтернету речей, розробці IT-інфраструктури з використанням інтерфейсів та протоколів взаємодії їх компонентів.

Основні напрямки підготовки фахівців з комп'ютерної інженерії: схемо- і системотехнічне проектування комп'ютерних систем і Інтернету речей; проектування локальних, глобальних і корпоративних комп'ютерних мереж та мережі Інтернет; розробка системного і прикладного програмного забезпечення та баз даних; розробка технологій виконання обчислень (паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних) та передачі і захисту інформації в обчислювальних системах.

Для вирішення задач цифровізації суспільства, яка продовжує бурхливо розвиватись як у світі, так і в українській економіці, сотні і тисячі комп’ютерів об’єднують разом за допомогою локальних, глобальних і корпоративних мереж та мережі Інтернет.

Тому попит на фахівців з проектування, програмування та захисту інформації  комп’ютерних систем і мереж в багато разів перевищує пропозицію, а спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія» на сьогодні є однією з найбільш перспективних.

Міжнародна сертифікація. З 2005 року курси академії Cisco з: мережних технологій (CCNP, CCNA7, Workshop: Network Programmability), Інтернету речей (IoT Fundamentals:Connecting Things, IoT Fundamentals: Big Data&Analytics), програмування (PCAP: Programming Essentials in Python, CPA: Programming Essentials in C++), кібербезпеки (IoT Fundamentals: IoT Security, CCNA Security, CCNA Cybersecurity Operations) та операційних систем (IT Essentials, NDG Linux Essentials) імплементовано в програму підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія».

Кожного року студенти отримують сертифікати академії Cisco, які високо цінуються роботодавцями всього світу і надають більше можливостей випускникам спеціальності «Комп'ютерна інженерія» для працевлаштування в багатьох галузях, включаючи інформаційні технології, виробництво, освіту, фінансову сферу тощо.

Випускники працюють

Фахівці напряму "Комп'ютерна інженерія" працюють на виробництві, в науково-дослідних, проектно-конструкторських, фінансових і банківських установах на посадах інженера-програміста, проектувальника комп'ютерних систем та мереж, адміністратора комп'ютерних мереж, менеджера проекту, спеціаліста з Інтернету речей, спеціаліста з кіберзахисту, аналітиків комп'ютерних систем, викладачів у вищих навчальних закладах.

Огляд спеціальності:

        Буклет 123© 2006-2022 Інформація про сайт