Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 Положення, стандарти, ОПП і навчальні плани


Положення і стандарти
Освітньо-професійні програми (ОПП)

123 «Комп'ютерна інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2019 рік)

123 «Комп'ютерна інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2019 рік)

123 «Комп'ютерна інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020 рік)

126 «Інформаційні системи та технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2019 рік)

126 «Інформаційні системи та технології» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2019 рік)

126 «Інформаційні системи та технології» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020 рік)

Навчальні плани

2020 рік
123 "Комп'ютерна інженерія"
Навчальний план бакалаврів у галузі знань 12 "Інформаційні технології" за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія", форма навчання очна, 2020-2024 навчальні роки

Навчальний план бакалаврів у галузі знань 12 "Інформаційні технології" за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія", форма навчання заочна, 2020-2024 навчальні роки

Навчальний план магістрів у галузі знань 12 "Інформаційні технології" за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія", форма навчання очна, 2020-2022 навчальні роки

Навчальний план магістрів у галузі знань 12 "Інформаційні технології" за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія", форма навчання заочна, 2020-2022 навчальні роки
 
126 "Інформаційні системи та технології"
Навчальний план бакалаврів у галузі знань 12 "Інформаційні технології" за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології", форма навчання очна, 2020-2024 навчальні роки

Навчальний план бакалаврів у галузі знань 12 "Інформаційні технології" за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології", форма навчання заочна, 2020-2024 навчальні роки

Навчальний план магістрів у галузі знань 12 "Інформаційні технології" за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології", форма навчання очна, 2020-2022 навчальні роки

Навчальний план магістрів у галузі знань 12 "Інформаційні технології" за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології", форма навчання заочна, 2020-2022 навчальні роки


2019 рік

Навчальний план магістрів у галузі знань 12 "Інформаційні технології" за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології", форма навчання очна, 2019-2021 навчальні роки

Навчальний план магістрів у галузі знань 12 "Інформаційні технології" за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології", форма навчання заочна, 2019-2021 навчальні роки

© 2006-2020 Інформація про сайт