Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Рецензії на ОПП


   Рецензії на освітньо-професійну програму "Інформаційні системи та технології" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології":

   Рецензії на освітньо-професійну програму "Інформаційні системи та технології" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології":

2020 рік:
2019 рік:


   Рецензії на освітньо-професійну програму "Комп'ютерна інженерія" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія":

2020 рік:


© 2006-2021 Інформація про сайт