Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Силабуси


                               126 Інформаційні системи та технології

                               Ступінь: магістр
   Обов’язкові, 2020 рік:
Бізнес-планування
Крос-платформне програмування
Методологія Agile створення інформаційних систем
Методологія наукових досліджень
Стратегія конвергенції інформаційних систем
Технологія рішення прикладних задач за допомогою інформаційних систем 
Технології DevOps

   Вибіркові, 2020 рік:
Візуалізація текстової та графічної інформації
Інструментальні засоби та методи розвитку інформаційних систем
Інтелектуальні інформаційні технології
Нереляційні бази даних
Управління та менеджмент якості бізнес-процесів ІТ-підприємств

Іноземна мова для професійної діяльності
                               Ступінь: бакалавр
WEB-технології та WEB-дизайн  
Адміністрування та оптимізація баз даних
Алгоритми та структури даних
Архітектура інформаційних систем
Архітектура компютерів
Інформаційні пошукові системи
Основи геоінформаційних систем і технологій
Програмування систем реального часу
Проектування інформаційних систем
Системи штучного інтелекту
Телекомунікаційні технології в інформаційних системах
Управління ІТ-проектами

 
                                                         123 Комп'ютерна інженерія                

                               Ступінь: бакалавр

Адміністрування та оптимізація баз даних
Комп'ютерні мережі
Компютерне моделювання систем і мереж
Інформаційно-комунікаційні технології ІоТ

                               Ступінь: магістр
Інтелектуальні інформаційні технології
Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
Захист інформації в комп’ютерних системах
Методи та техніки аналізу великих даних
Нереляційні бази даних
Теорія та методи прийняття рішень

© 2006-2020 Інформація про сайт