Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Силабуси


                               126 Інформаційні системи та технології

                               Ступінь: бакалавр
WEB-технології та WEB-дизайн  
Алгоритми та структури даних
Архітектура інформаційних систем
Архітектура компютерів
Бази даних в інформаційних системах
Економіка і управління підприємством
Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
Іноземна мова професійного спрямування (англійська, німецька, французька)      
Моделювання інформаційних систем
Обробка зображень та комп'ютерний зір
Програмування систем реального часу
Проектування інформаційних систем
Професiйна iншомовна комунiкацiя (англiйська)
Системи штучного інтелекту
Телекомунікаційні технології в інформаційних системах
Теорія ймовірностей та математична статистика
Управління ІТ-проектами
Українська мова
Фізика
Фізична культура і спорт
Цивільна безпека
Ціннісні компетенції фахівця
 
                               Ступінь: магістр
   Обов’язкові, 2020 рік:
Бізнес-планування
Крос-платформне програмування
Методологія Agile створення інформаційних систем
Методологія наукових досліджень
Стратегія конвергенції інформаційних систем
Технологія рішення прикладних задач за допомогою інформаційних систем 
Технології DevOps

   Вибіркові, 2020 рік:
Візуалізація текстової та графічної інформації
Інструментальні засоби та методи розвитку інформаційних систем
Інтелектуальні інформаційні технології
Нереляційні бази даних
Управління та менеджмент якості бізнес-процесів ІТ-підприємств

Іноземна мова для професійної діяльності


 
                                                         123 Комп'ютерна інженерія                

                               Ступінь: бакалавр

Комп'ютерні мережі
Компютерне моделювання систем і мереж
Інформаційно-комунікаційні технології ІоТ

                               Ступінь: магістр
Інтелектуальні інформаційні технології
Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
Захист інформації в комп’ютерних системах
Методи та техніки аналізу великих даних
Теорія та методи прийняття рішень

Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram
© 2006-2021 Інформація про сайт