Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Що потрібно для вступу

  
Шановні вступники!
Покрокові рекомендації, що наведені нижче, Вам будуть корисні при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра у будь-який університет України у 2022 році. Ці поради узагальнюють дванадцятирічний досвід роботи автора у секретаріаті Приймальної комісії Національного гірничого університету, а згодом і Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”

Крок I. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та його успішне проходження.

Визначиться з бажаною спеціальністю і оберіть заклад вищої освіти, в якому ця спеціальність ліцензована.

При вступі на будь-яку спеціальність бакалаврату у 2022 році замість зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) передбачено складання національного мультипредметного тесту (НМТ) з трьох предметів: Українська мова, Математика, Історія України.

Якщо Ви бажаєте вступати на спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” або 126 “Інформаційні системи та технології” і маєте повну загальну середню освіту (ПЗСО), то вам потрібен сертифікат НМТ або сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2019 – 2021 років з трьох предметів: Українська мова (або Українська мова та література), Математика, Будь-який інший сертифікат ЗНО. Такі сертифікати НМТ або ЗНО можуть бути використані при вступі як на місця з фінансуванням за кошти державного бюджету так і на контрактні місця. Якщо Ви маєте освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) молодшого спеціаліста, освітньо-професійний рівень (ОПР) фахового молодшого бакалавра, освітній рівень (ОР) молодшого бакалавра і відповідний диплом, для вступу на спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія” достатньо лише сертифікатів НМТ (ЗНО) з Української мови (або Української мови та літератури) та Математики. Якщо Ви претендуєте на вступ виключно за контрактом, замість сертифіката з Математики можна подати будь-який інший сертифікат ЗНО, або сертифікат НМТ з Історії України. Претендувати на місця з фінансуванням за кошти державного бюджету можуть тільки молодші спеціалісти, які мають дипломи за спеціальностями галузі знань 12 “Інформаційні технології”.

Зареєструйтеся для участі у НМТ на порталі Українського центра оцінювання якості освіти (УЦОЯО), якщо така реєстрація не відбулася за місцем Вашого навчання. Реєстрація на додаткову сесію НМТ триває з 10 червня по 20 червня. Додаткова інформація міститься за посиланням https://testportal.gov.ua/nmt-dodatkovyj-period-reyestratsiyi/

Успішно складіть НМТ. Для подання заяв на вступ за спеціальностями 123 “Комп’ютерна інженерія” або 126 “Інформаційні системи та технології” у НТУ “Дніпровська політехніка” мінімальний бал з кожного сертифікату НМТ (ЗНО) становить 100.

Крок II . Отримання документів про попередню освіту, підготовка документів для вступу.

Отримайте свідоцтво про повну загальну середню освіту або диплом.

Уважно їх перевірте. Прізвище, ім’я та по-батькові в атестаті (дипломі) та реєстраційній картці НМТ (сертифікаті ЗНО) мають збігатися з даними паспорта (ID карти). Розбіжності в цих даних можуть скласти чималі перешкоди при вступі.

Якщо Ви знайшли помилку в свідоцтві (дипломі) – для її виправлення звертайтесь до школи (коледжу) або департаменту освіти.

Якщо помилка міститься в реєстраційній картці НМТ (сертифікаті ЗНО) – звертайтесь до регіонального ЦОЯО. Контакти Дніпропетровського ЦОЯО: вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083, https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php, тел. (068)151-16-43.


Сформуйте пакет документів для вступу. При подачі документів до Приймальної комісії, Вам будуть необхідні:

  • оригінал та копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (паспорт або ID карта);
  • оригінал та копія військово-облікового документа (для військовозобов'язаних) (посвідчення про приписку або військовий квиток);
  • оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (свідоцтво про повну загальну середню освіту або диплом);
  • документи, які підтверджують право вступника на пільги (зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі ПЗСО) (за наявності);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Якщо вступник має право на пільги при вступі і бажає ними скористатися, він повинен звернутися до юридичної служби НТУ “Дніпровська політехніка” (просп. Д. Яворницького, 19, корп. 5, к.24, м. Дніпро, 49005, тел. (056)373-08-87) для з’ясування переліку додаткових документів і отримання юридичного висновку про наявність пільг.

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на пільги у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти містяться на порталі міністерства освіти та науки України за адресою https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021/informaciya-shodo-pilg-2021

Крок III. Підрахунок конкурсного балу. Оцінка власних шансів щодо вступу.

Якщо Ви вступаєте на основі ПЗСО, Ваш конкурсний бал дорівнює:

КБ = (К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 +Д)*РК*ГК,

де П1, П2, П3 – оцінки НМТ з Української мови, Математики, Історії України, Д – додатковий бал за успішне закінчення підготовчих курсів вишу в рік вступу (тільки при вступі за спеціальностями Додатку 5 Правил прийому); К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти (для спеціальностей 123 “Комп’ютерна інженерія” або 126 “Інформаційні системи та технології”: К1=0,3; К2=0,5; К3=0,2.); РК – регіональний коефіцієнт (1,04 для вишів Дніпра); ГК – галузевий коефіцієнт (1,02 для заяв з пріоритетом 1 та 2 спеціальностей Додатку 5 Правил прийому). Якщо замість сертифікатів НМТ використовуються сертифікати ЗНО минулих років, перелік конкурсних предметів і величини коефіцієнтів К1, К2, К3 визначаються Правилами прийому 2021 року.

      Якщо Ви вступаєте на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПР фахового молодшого бакалавра, ОР молодшого бакалавра, Ваш конкурсний бал є середнім арифметичним оцінок НМТ (ЗНО) з двох конкурсних предметів.
      Порівняйте Ваш конкурсний бал з прохідним балом на бюджетне місце обраної спеціальності, який склався минулого року і оцініть власні шанси щодо отримання рекомендації на навчання за кошти державного бюджету.


     Прохідні бали минулих років можна переглянути на порталі інформаційної підтримки вступу https://vstup.edbo.gov.ua. Досвід доводить, що після запровадження широкого конкурсу при вступі на бакалаврат на основі ПЗСО, прохідні бали на певну спеціальність з рока в рік, як правило змінюються незначно. Для вступників на основі на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПР фахового молодшого бакалавра, ОР молодшого бакалавра в поточному році широкий конкурс проводиться вперше, до того ж змінюються складові конкурсного балу, а тому прохідні бали минулих років не є показовими.
     Якщо ж Ви претендуєте на вступ лише за контрактом, у більшості випадків для вступу достатньо буде навіть мінімального конкурсного балу, який дорівнює 100. Але для деяких спеціальностей, наприклад медичних, юридичних, пов’язаних з міжнародними відносинами Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році встановлює додаткові обмеження на мінімальний конкурсний бал, або на мінімальні оцінки ЗНО з певних предметів. Підвищені мінімальні оцінки ЗНО з певних предметів можуть також встановлюватися Правилами прийому вишу. Окрім того, у разі невеликого ліцензійного обсягу прийому та/або підвищеного попиту з боку вступників, конкурс може виникати і при вступі на контрактні місця.

Крок IV. Подача заяв на участь у конкурсі і документів.

В таблиці, що наведена нижче, представлені основні етапи вступної кампанії та їх терміни.

Звертаємо увагу, що вступники, які мають право на участь у співбесіді замість НМТ мають більш стислі терміни для подачі заяв на участь у конкурсі і документів ніж ті, хто вступає на основі НМТ.

Переважна більшість вступників, які не мають особливих умов вступу, подають заяви на участь у конкурсі у електронному вигляді. Для цього на порталі https://vstup.edbo.gov.ua потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет вступника. Якщо у Вас виникнуть технічні труднощі при реєстрації електронного кабінету або при подальшій подачі заяв, Ви можете безкоштовно скористатися послугами консультаційного пункта Приймальної комісії (НТУ “Дніпровська політехніка”, корп. 4, к.28).

У поточному році можна буде подавати заяви двох варіантів:

·      на участь у конкурсі на бюджетне місце, а також на контрактне місце у випадку неотримання бюджетного;

·      на участь у конкурсі виключно на контрактне місце.


     Вступник має можливість подати до 5-ти заяв першого варіанту і до 20-ти заяв другого. Заяви виключно на контракт Вас ніяк не обтяжують. У майбутньому, в разі отримання рекомендації на бюджет про них можна буде забути. Але в разі бажання вступу на контракт відсутність заяви унеможливить Ваше зарахування. Тобто, якщо Ви припускаєте можливість навчання за контрактом, подайте достатню кількість відповідних заяв.


Заявам першого варіанту вступники на основі ПЗСО привласнюють унікальний пріоритет з 1-го по 5-тий. Пріоритет 1 є найвищим. Пріоритет здебільшого не впливає на шанси отримання рекомендації на навчання за кошти державного бюджету. Незначне виключення складають заяви з пріоритетами 1 та 2 для яких галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02. Натомість, при проведенні широкого конкурсу, пріоритет впливає на те за якою саме заявою буде отримана рекомендація, якщо декілька Ваших заяв знаходяться у прохідних частинах рейтингових списків. У цьому разі рекомендація буде отримана за “прохідною” заявою з найвищім пріоритетом. Тобто, пріоритети доцільно визначати в залежності від ступеня бажання навчатися у певному виші чи на певній спеціальності. Будьте уважні при визначенні пріоритетів. Після того як заява зареєстрована у закладі освіти, змінити її пріоритет неможливо. Допускається лише її відхилити без права подачі нової з тим же пріоритетом.

Особливістю цьогорічної подачі заяв є те, що до кожної з них обов'язково додається мотиваційний лист. Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого, у разі необхідності, вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію. Вимоги до листів містяться в Положенні про мотиваційний лист вступника Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», яке доступне за посиланням https://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/normativ_doc/ polozh_ml.pdf. Звертаємо, що такі положення розробляються Приймальними комісіями закладів освіти і можуть містити дещо різні вимоги до листів.

Безпосередньо після подачі заява набуває статусу “Зареєстровано в Єдиній базі”, після прийняття закладом освіти до розгляду – “Зареєстровано в закладі освіти”, а після допуску заяви до широкого конкурсу – “Допущено до конкурсу”. Якщо у Приймальної комісії виникають запитання відносно заяви, вона набуває статус “Потребує уточнення вступником”, а вступник отримує відповідний запит. Контролювати статус заяви можна через особистий електронний кабінет вступника. Зазвичай допуск до конкурсу триває протягом двох діб, але іноді, особливо на початку подачі заяв має місце нестійка робота Єдиної державної бази з питань освіти і процес обробки уповільнюється. Втім, якщо тривалий час допуск до конкурсу не відбувається, варто звернутися за роз’ясненнями до відповідального секретаря Приймальної комісії (НТУ “Дніпровська політехніка”, корп. 4, к.21, тел. (056) 373-08-90).

pic32.png

Дата подачі заяв ніяк не впливає на шанси бути зарахованими, слід лише встигнути зробити це у визначені терміни. Тому при невисокому конкурсному балі і бажанні вступити на бюджет варто не поспішати з подачею заяв, а почекати тиждень поки з’ясується конкурсна ситуація. Поточні рейтингові списки за спеціальностями та закладами освіти можна подивитися на вищезазначеному порталі інформаційної підтримки вступу.

Приймальна комісія в період приймальної кампанії працює без вихідних з 9:00 до 17:00 (у неділю до 15.00), перерва з 12:00 до 13:00. 

Крок V. Отримання рекомендацій та виконання вимог для зарахування. Накази до зарахування.

Цього року рекомендації на навчання за кошти державного бюджету будуть оприлюднені: для вступників на основі ПЗСО 29 серпня, на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПР фахового молодшого бакалавра, ОР молодшого бакалавра – 02 вересня. Інформація для вступників НТУ “Дніпровська політехніка” буде розміщена на головній сторінці Приймальної комісії за адресою http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/ та дублюватися на порталі інформаційної підтримки вступу. Вступники на основі ПЗСО також можуть контролювати процес отримання рекомендації через особистий електронний кабінет вступника. Статус заяви, що отримала рекомендацію зміниться з “Допущено до конкурсу” на “Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного бюджету)”.

Абітурієнти на основі ПЗСО, які отримали рекомендації до зарахування на бюджетні місця, повинні виконати вимоги для зарахування – надати до Приймальній комісії (НТУ “Дніпровська політехніка”, корп. 4, поверх 1) пакет документів, описаний на Кроці ІІ. Термін виконання вимог для зарахування становить 02 вересня. Після подачі документів Ви отримаєте розписку про прийом документів – зберігайте її принаймні до моменту зарахування або повернення документів. У разі виконання вимог вони включаються в наказ до зарахування на бюджетні місця, який оприлюднюється 05 вересня, у разі невиконання – втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

Вимоги до зарахування вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПР фахового молодшого бакалавра, ОР молодшого бакалавра є аналогічними, для них термін виконання вимог становить 07 вересня, наказ до зарахування на бюджетні місця, оприлюднюється 09 вересня.

Після подачі документів всім вступникам незалежно від форми фінансування навчання необхідно укласти з університетом договір на навчання. Для цього потрібні паспорт (ID карта) та копія ідентифікаційного коду платника податків вступника. Якщо вступник є неповнолітнім, договір укладається його представником (наприклад кимось з батьків) від якого потрібні ті ж документи. При вступі на навчання за контрактом треба також укласти договір на оплату навчання. Інформація щодо оплати навчання може бути отримана у відділу договорів (НТУ “Дніпровська політехніка”, корп. 10, к.102, тел. (067)447-04-77).

Вакантні місця державного замовлення, які утворюються внаслідок невиконання вимог для зарахування вступниками, яким були надані рекомендації, можуть бути заміщені іншими вступниками з рейтингового списку конкурсної групи. Заміщення відбувається до 19 – 21 вересня за умови виконання вступником низки вимог, зокрема зарахування за контрактом, і регламентується розділом ХІІІ Правил прийому.Накази до зарахування на контрактні місця можуть тривати з 06 вересня по 30 вересня і будуть формуватися по мірі надходження документів від вступників. Якщо Ви визначилися стосовно навчання у НТУ “Дніпровська політехніка” на контракті, не слід гаяти часу, а подавати документи до Приймальної комісії якомога раніше, на початку серпня. Особливо це стосується спеціальностей для яких може бути конкурс на контракт. В різні роки це були спеціальності: 032 “Історія та археологія”, 035 “Філологія”, 052 “Політологія”, 081 “Право”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 123 “Комп’ютерна інженерія”, 242 “Туризм”, 281 “Публічне управління та адміністрування”, 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”.

Після наказу про зарахування в трьохденний тиждень на Вашу поштову адресу буде вислано повідомлення про зарахування, що завірено печаткою Приймальної комісії, яке можна надати до школи, військомату тощо. У разі неотримання повідомлення поштою, його дублікат можна отримати у Приймальній комісії, маючи при собі документ, який посвідчує особу.

Всім бажаючим студентам денної форми навчання надається гуртожиток. Інформація щодо поселення у гуртожиток розташована за адресою http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/gurtozhitok.php


Успішного вступу і до зустрічі у Національному технічному університеті “Дніпровська політехніка”!


З повагою, відповідальний секретар Приймальної комісії НТУ “Дніпровська політехніка”, доцент кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, А.В. Кожевников.


Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram
© 2006-2023 Інформація про сайт