Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра сьогодні


Hnatushenko.jpg

Завідувач кафедри – 

Гнатушенко Володимир Володимирович,

доктор технічних наук, професор

    Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії почала свою діяльність з 28 березня 1996 року. На сьогоднішній день до складу викладачів кафедри входять 5 професорів, 12 доцентів і 7 асистентів. Кафедра ІТКІ має у своєму розпорядженні 52 сучасних комп'ютера та три комплекси мережного устаткування Cisco, якими обладнані п'ять лабораторій.
   Викладачами кафедри ІТКІ проводяться заняття з вивчення: інформаційних систем, комп'ютерної графіки, методів обробки зображень, анімації; геоінформаційних систем; апаратних засобів комп'ютерних систем, локальних, глобальних і корпоративних мереж та мережі Інтернет; систем Інтернету речей; технологій розробки системного і прикладного програмного забезпечення та баз даних (C, C++, Python, JavaScript, PHP, SQL); методів захисту інформації в обчислювальних системах та інших фахових дисциплін.
   Також у розпорядженні кафедри знаходяться дві спеціалізовані науково-дослідні лабораторії.

   Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: 

  Спеціальність123 Комп'ютерна інженерія  

   Галузь знань: 12 Інформаційні технології

            Освітні рівні: бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD).

     

   Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 

   Галузь знань: 12 Інформаційні технології

           Освітні рівні: бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD).

   Навчальними планами передбачено  передатестаційні, виробничі, проектно-технологічні та навчальні практики, які проводяться в спеціалізованих лабораторіях кафедри iнформаційних технологій та комп'ютерної інженерії , а також на підприємствах міста та області.

Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт