Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Робочі програми


 126 Інформаційні системи та технології

   Ступінь: магістр
   Обов’язкові, 2020 рік:
Бізнес-планування
Іноземна мова для професійної діяльності
Крос-платформне програмування
Методологія Agile створення інформаційних систем
Методологія наукових досліджень
Стратегія конвергенції інформаційних систем
Технологія рішення прикладних задач за допомогою інформаційних систем 
Технології DevOps
   Вибіркові, 2020 рік:
Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем, що пропонує кафедра ІТКІ 
Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем, сайт НТУ "ДП"
   Обов’язкові, 2019 рік:
Бізнес-планування
Іноземна мова для професійної діяльності
Інструментальні засоби та методи розвитку інформаційних систем
Імітаційне моделювання комп'ютерних систем та мереж
Мережні інформаційні технології
Методологія наукових досліджень
Нейронні мережі
Патентологія
   Вибіркові, 2019 рік:
Візуалізація даних
Геоінформаційні системи в задачах моніторингу
Інформаційно-аналітичні системи на базі OLAP технологій
Інтеграція інформаційних систем
Крос-платформне програмування
Планування та управління проектами створення інформаційних систем
Програмування в системах обробки просторових даних
Просторовий аналіз і моделювання в геоінформаційних технологіях
Сучасні пошукові системи
Технологія рішення прикладних задач за допомогою інформаційних систем
Транспортно-навігаційні ГІС
     
   Ступінь: бакалавр
WEB-технології та WEB-дизайн  
WEB-картографія
Адміністрування операційних систем та мереж
Адміністрування та оптимізація баз даних
Алгоритми та структури даних
Архітектура інформаційних систем
Архітектура комп’ютера
Алгоритмізація і програмування
Алгоритмізація та програмування
Вища математика
Дискретна математика
Етика ділового спілкування
Інформаційні пошукові системи
Інформаційні системи електронного бізнесу
Інтелектуальний аналіз даних
Історія Землі
Комп`ютерні мережі
Комп'ютерна математика
Комп'ютерні офісні технології
Комп’ютерна графіка
Комп'ютерні мережі та Internet
Операційні системи
Основи програмування мобільних пристроїв
Основи тестування програм
Основи геоінформаційних систем і технологій
Об'єктно-орієнтоване програмування
Організація баз даних та знань
Програмування систем реального часу
Проектування інформаційних систем
Проектно-технологічна практика
Психологія
Системи штучного інтелекту
Теорія ймовірностей та математична статистика
Телекомунікаційні технології в інформаційних системах
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Технології хмарних обчислень
Управління ІТ-проектами
Цивілізаційні процеси в українському суспільстві
Цивільна безпека
Ціннісні компетенції фахівця

 
           123 Комп'ютерна інженерія                

   Ступінь: бакалавр
   Обов’язкові 2020 рік:
Архітектура комп’ютерів
Адміністрування та оптимізація баз даних
Вища математика
Дискретна математика
Етика ділового спілкування
Інформаційно-комутаційні технології Інтернету речей (123-17)
Інформаційно-комутаційні технології Інтернету речей (123-18ск)
Комп’ютерна електроніка
Комп'ютерна схемотехніка
Комп'ютерні мережі
Нечітка математика
Організація баз даних та знань
Основи автоматизації проектування складних об'єктів та систем (123-18ск)
Основи автоматизації проектування складних об'єктів та систем (123-19ск)
Психологія
Риторика
Системне програмування
Теорія ймовірностей та математична статистика
Теорія комп'ютерних систем
   Вибіркові, 2020 рік:
Комп’ютерна графіка
Комп'ютерне моделювання систем і мереж
   Обов’язкові 2019 рік:
Автоматизацiя технологiчних процесiв виробництв
Вища математика
Дискретна математика
Етика ділового спілкування
Інтернет технології
Комп'ютеризованi системи керування та автоматика
Комп'ютерна логіка
Комп'ютерне моделювання процесів і систем
Комп'ютерні системи
Мережеві програмні засоби керування
Нечітка математика
Організація баз даних та знань
Основи збирання обробки і- передачі інформації
Основи комп'ютерно-iнтегрованого керування
Програмнi засоби систем автоматизацii
Програмування систем реального часу
Психологія
Риторика
Сенсори та шини
Теорія автоматів
Теорія інформації та кодування
Теорія ймовірностей та математична статистика
Теорія керування та ідентифікація в комп’ютерних системах
Цивільна безпека
   Ступінь: магістр
   Обов’язкові 2020 рік:
Бізнес-планування
Імітаційне моделювання компютерних систем і мереж
Іноземна мова для професійної діяльності
Мережні інформаційні технології
Методологія наукових досліджень
Проектування комп'ютерних систем та мереж
Технології глобальних комп’ютерних мереж
   Вибіркові, 2020 рік:
Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем, що пропонує кафедра ІТКІ 
Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем, сайт НТУ "ДП"
   Обов’язкові 2019 рік:
Дослідження та проектування комп'ютерних систем та мереж
Імітаційне моделювання комп'ютерних систем та мереж
Мережні інформаційні технології
   Вибіркові, 2019 рік:
Глобальні комп’ютерні мережі
Комп'ютерні мережі і протоколи інформаційних систем
Обробка графічної інформації
Проектування інтерфейсів користувачів
Теорія систем
  051 Економіка
                   
(освітній рівень: доктор філософії)  
             
Методологія та організація наукових досліджень
 
131 Прикладна механіка
              (освітній рівень: доктор філософії)                
Методологія та організація наукових досліджень

© 2006-2020 Інформація про сайт