Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Архітектура інформаційних системРобочі програми


 126 Інформаційні системи та технології
   Ступінь: бакалавр

Дисципліни обов'язкової частини освітньої програми
"Інформаційні системи та технології"

 
З1. Українська мова
З2. Цивілізаційні процеси в українському суспільстві
З3. Іноземна мова професійного спрямування (англійська/німецька/французька)
З4. Фізична культура і спорт
З5. Ціннісні компетенції фахівця
З6. Правознавство
З7. Цивільна безпека
Б1. Вища математика
Б2. Фізика
Б3. Теорія ймовірностей та математична статистика
Б4. Економіка і управління підприємством
Б5. Професійна іншомовна комунікація (англійська)
Ф1. Програмування
Ф2. Архітектура комп'ютерів
Ф3. Алгоритми та структури даних
Ф4. Операційні системи
Ф5. Об'єктно-орієнтоване програмування
Ф6. Бази даних в інформаційних системах
Ф7. Курсова робота з об'єктно-орієнтованого програмування
Ф8. Комп'ютерні мережі
Ф9. Архітектура інформаційних систем
Ф10. Моделювання інформаційних систем
Ф11. Комп'ютерна математика
Ф12. Обробка зображень та комп’ютерний зір
Ф13. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
Ф14. Адміністрування операційних систем та мереж
Ф15. Проектування інформаційних систем
Ф17. Системи штучного інтелекту
Ф18. Управління ІТ-проектами
Ф19. Курсовий проект з обробки великих даних
Ф20. Методи та інформаційні технології обробки великих даних (Big Data)
П1. Навчальна практика
П2. Навчальна комп'ютерна практика
П3. Проектно-технологічна практика
П4. Передатестаційна практика
КР. Виконання кваліфікаційної роботи
Дисципліни вибіркової частини освітньої програми
"Інформаційні системи та технології"
Інформаційні UML та GitHub технології
Інформаційно-комунікаційні технології Інтернету речей
Основи тестування програм
Патерни проектування та програмування інформаційних систем
Програмування систем реального часу

 
 
Ступінь: магістр
   Обов’язкові:
Бізнес-планування
Іноземна мова для професійної діяльності
Крос-платформне програмування
Методологія Agile створення інформаційних систем
Методологія наукових досліджень
Стратегія конвергенції інформаційних систем
Технологія рішення прикладних задач за допомогою інформаційних систем 
Технології DevOps
   Вибіркові, 2020 рік:
Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем, що пропонує кафедра ІТКІ 
Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем, сайт НТУ "ДП"
   Обов’язкові, 2019 рік:
Бізнес-планування
Іноземна мова для професійної діяльності
Інструментальні засоби та методи розвитку інформаційних систем
Імітаційне моделювання комп'ютерних систем та мереж
Мережні інформаційні технології
Методологія наукових досліджень
Нейронні мережі
Патентологія
   Вибіркові, 2019 рік:
Візуалізація даних
Геоінформаційні системи в задачах моніторингу
Інформаційно-аналітичні системи на базі OLAP технологій
Інтеграція інформаційних систем
Крос-платформне програмування
Планування та управління проектами створення інформаційних систем
Програмування в системах обробки просторових даних
Просторовий аналіз і моделювання в геоінформаційних технологіях
Сучасні пошукові системи
Технологія рішення прикладних задач за допомогою інформаційних систем
Транспортно-навігаційні ГІС
     

 
           123 Комп'ютерна інженерія                

   Ступінь: бакалавр
   Обов’язкові:
Архітектура комп’ютерів
Адміністрування та оптимізація баз даних
Вища математика
Дискретна математика
Етика ділового спілкування
Інформаційно-комутаційні технології Інтернету речей (123-17)
Інформаційно-комутаційні технології Інтернету речей (123-18ск)
Інформаційно-комутаційні технології Інтернету речей (123-18)
Комп’ютерна електроніка
Комп'ютерна схемотехніка
Комп'ютерні мережі (123-19)
Комп'ютерні мережі (123-19ск)
Комп'ютерні мережі (123-20)
Комп'ютерні мережі (123-20ск)
Нечітка математика
Організація баз даних та знань
Основи автоматизації проектування складних об'єктів та систем (123-18ск)
Основи автоматизації проектування складних об'єктів та систем (123-19ск)
Операційні системи
Психологія
Програмування
Риторика
Системне програмування
Теорія ймовірностей та математична статистика
Теорія комп'ютерних систем
   Вибіркові, 2020 рік:
Комп’ютерна графіка
Комп'ютерне моделювання систем і мереж
   Обов’язкові 2019 рік:
Автоматизацiя технологiчних процесiв виробництв
Вища математика
Дискретна математика
Етика ділового спілкування
Інтернет технології
Комп'ютеризованi системи керування та автоматика
Комп'ютерна логіка
Комп'ютерне моделювання процесів і систем
Комп'ютерні системи
Мережеві програмні засоби керування
Нечітка математика
Організація баз даних та знань
Основи збирання обробки і- передачі інформації
Основи комп'ютерно-iнтегрованого керування
Програмнi засоби систем автоматизацii
Програмування систем реального часу
Психологія
Риторика
Сенсори та шини
Теорія автоматів
Теорія інформації та кодування
Теорія ймовірностей та математична статистика
Теорія керування та ідентифікація в комп’ютерних системах
Цивільна безпека
   Ступінь: магістр
   Обов’язкові 2020 рік:
Бізнес-планування
Імітаційне моделювання компютерних систем і мереж
Іноземна мова для професійної діяльності
Мережні інформаційні технології
Методологія наукових досліджень
Проектування комп'ютерних систем та мереж
Технології глобальних комп’ютерних мереж
   Вибіркові, 2020 рік:
Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем, що пропонує кафедра ІТКІ 
Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем, сайт НТУ "ДП"
   Обов’язкові 2019 рік:
Дослідження та проектування комп'ютерних систем та мереж
Імітаційне моделювання комп'ютерних систем та мереж
Мережні інформаційні технології
   Вибіркові, 2019 рік:
Глобальні комп’ютерні мережі
Комп'ютерні мережі і протоколи інформаційних систем
Обробка графічної інформації
Проектування інтерфейсів користувачів
Теорія систем


033 Філософія
      
(освітній рівень: доктор філософії)  
    
Методологія та організація наукових досліджень

051 Економіка
              
(освітній рівень: доктор філософії)  
             
Методологія та організація наукових досліджень

081 Право
           
(освітній рівень: доктор філософії)  
          
Методологія та організація наукових досліджень

131 Прикладна механіка
              (освітній рівень: доктор філософії)                
Методологія та організація наукових досліджень

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
              (освітній рівень: доктор філософії)                
Методологія та організація наукових досліджень

Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram
© 2006-2021 Інформація про сайт