Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Робочі програми


                               126 Інформаційні системи та технології

   Ступінь: магістр
Візуалізація текстової та графічної інформації
Геоінформаційні системи в задачах моніторингу
Інформаційні системи в управлінні територіями
Інтелектуальний аналіз даних
Крос-платформне програмування
Нейронні мережі
Нереляційні бази даних
Планування та управління проектами створення інформаційних систем
Програмування в системах обробки просторових даних
Просторовий аналіз і моделювання в геоінформаційних технологіях
Технологія рішення прикладних задач за допомогою інформаційних систем
Технології DevOps
Технології DevOps ДФЗВО
Управління та менеджмент якості бізнес-процесів ІТ-підприємств
Стратегія конвергенції інформаційних систем
Стратегія конвергенції інформаційних систем ДФЗВО
Методологія Agile створення інформаційних систем
Методологія Agile створення інформаційних систем ДФЗВО

   Ступінь: бакалавр
WEB-технології та WEB-дизайн  
Адміністрування операційних систем та мереж
Адміністрування та оптимізація баз даних
Алгоритми та структури даних
Архітектура інформаційних систем
Алгоритмізація і програмування
Алгоритмізація та програмування
Вища математика
Дискретна математика
Етика ділового спілкування
Комп`ютерні мережі
Комп'ютерна математика
Комп'ютерні офісні технології
Комп’ютерна графіка
Операційні системи
Програмування систем реального часу
Проектування інформаційних систем
Управління ІТ-проектами
Основи програмування мобільних пристроїв
Інтелектуальний аналіз даних
Інформаційні системи електронного бізнесу
Інформаційні пошукові системи
Основи тестування програм
Основи геоінформаційних систем і технологій
WEB-картографія
Історія Землі
Комп'ютерні мережі та Internet
Об'єктно-орієнтоване програмування
Організація баз даних та знань
Психологія
Теорія ймовірностей та математична статистика
Телекомунікаційні технології в інформаційних системах
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Технології хмарних обчислень
Цивілізаційні процеси в українському суспільстві
Цивільна безпека
Ціннісні компетенції фахівця
Проектно-технологічна практика
Системи штучного інтелекту

 
                                                         123 Комп'ютерна інженерія                

   Ступінь: бакалавр
Архітектура комп’ютерів
Адміністрування та оптимізація баз даних
Комп’ютерна електроніка  
Комп'ютерна логіка  
Комп'ютерна схемотехніка
Комп'ютерне моделювання процесів і систем
Комп'ютерні мережі
Комп'ютерні системи
Системне програмування
Сенсори та шини
Теорія керування та ідентифікація в комп’ютерних системах
Теорія інформації та кодування
Автоматизацiя технологiчних процесiв виробництв
Вища математика
Дискретна математика
Етика ділового спілкування
Інтернет технології
Компютеризованi системи керування та автоматика
Мережеві програмні засоби керування
Нечітка математика
Організація баз даних та знань
Основи компютерно-iнтегрованого керування
Основи збирання обробки і передачі інформації
Програмнi засоби систем автоматизацii
Програмування систем реального часу
Психологія
Риторика
Теорія автоматів
Теорія ймовірностей та математична статистика
Цивільна безпека

   Ступінь: магістр
Дослідження та проектування комп'ютерних систем та мереж
Імітаційне моделювання комп'ютерних систем та мереж
Мережні інформаційні технології
Нереляційні бази даних
Глобальні комп’ютерні мережі
Комп'ютерні мережі і протоколи інформаційних систем
Обробка графічної інформації
Проектування інтерфейсів користувачів
Теорія систем


© 2006-2020 Інформація про сайт