Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Аспірантура та докторантура


   На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю:
-    "Інформаційні технології" – 05.13.06;

   Прийом до аспірантури і докторантури здійснюється один раз на рік у відповідності з планом прийому, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
  Проекти планів прийому до аспірантури і докторантури за державним замовленням розробляються кафедрою, затверджуються деканом та надаються у відділ аспірантури і докторантури щорічно – до 1 грудня, для подальшого розгляду і затвердження МОНМС України.
    Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок:
-    коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у сфері освіти;
-    коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства.

   Вступні іспити до аспірантури (з фаху, філософії й іноземної мови) приймаються після рішення приймальної комісії про допущення до іспитів, і проходять у терміни, визначені приймальною комісією (як правило з 20 вересня по 20 жовтня).
   Зарахування проводиться з 1 листопада. Особи, які повністю або частково склали кандидатські екзамени, звільняються від здачі відповідних вступних іспитів до аспірантури.
   Особам, які допущені до здачі вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, дається додаткова відпустка зі збереженням заробітної платні за місцем роботи для підготовки і здачі вступних іспитів із розрахунку 10 днів на один іспит.
   Кожному із аспірантів при зарахуванні призначається науковий керівник із штату докторів наук, професорів або кандидатів наук, доцентів (за рішенням Вченої ради університету). Науковий керівник консультує аспіранта з наукової проблематики, контролює виконання їм затвердженого індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якість виконання дисертаційної роботи. Аспірант працює за індивідуальним планом, періодично звітує про його виконання на засіданні кафедри і щорічно атестується науковим керівником і кафедрою (в період з 1 по 25 жовтня).

   На сьогоднішній день на кафедрі проходять підготовку 5 здобувачів: Грищенко О.В. (тема "Оцінка екологічної безпеки стану водосховищ з використанням даних дистанційного зондування Землі"), Комісар А.В. (тема "Оцінка зниження рівня шкідливих викидів при застосуванні джерел нетрадиційної енергетики у густозаселених районах міст"), Коробко О.В. (тема роботи "Технологія обробки космічних знімків для підвищення ефективності процедур лініаментного аналізу"), Любченко М.А. (тема "Моніторинг динаміки стану водних об’єктів України за матеріалами дистанційного зондування Землі"), Іванов Д.В. (тема дисертації "Оцінка стану рослинних і грунтових покривів південно-східної України по даним дистанційного зондування Землі").

Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram
© 2006-2022 Інформація про сайт