Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Для вирішення задач цифровізації суспільства, яка продовжує бурхливо розвиватись як у світі, так і в українській економіці, сотні і тисячі комп’ютерів об’єднують разом за допомогою локальних, глобальних і корпоративних мереж та мережі Інтернет.

Тому попит на фахівців з проектування, програмування та захисту інформації комп’ютерних систем і мереж в багато разів перевищує пропозицію, а спеціальність 123 « Комп'ютерна інженерія» на сьогодні є однією з найбільш перспективних.

Спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія» об'єднує знання комп'ютерів, мереж та інформаційних технологій. Комп'ютерний інженер – це фахівець, який має фундаментальну і професійну підготовку за трьома складовими: апаратною, програмною та мережною.

Зміст діяльності фахівців з комп'ютерної інженерії полягає в розробці, програмуванні та застосуванні: апаратних засобів комп'ютерних систем; локальних, глобальних і корпоративних мереж та мережі Інтернет; систем Інтернету речей, розробці IT-інфраструктури з використанням інтерфейсів та протоколів взаємодії їх компонентів.

Основні напрямки підготовки фахівців з комп'ютерної інженерії: схемо- і системотехнічне проектування комп'ютерних систем і Інтернету речей; проектування локальних, глобальних і корпоративних комп'ютерних мереж та мережі Інтернет; розробка системного і прикладного програмного забезпечення та баз даних; розробка технологій виконання обчислень (паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних) та передачі і захисту інформації в обчислювальних системах.

Міжнародна сертифікація. З 2005 року в програму підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» імплементовано курси академії Cisco з: мережних технологій (CCNP, CCNA 7 , Workshop: Network Programmability) , Інтернету речей (IoT Fundamentals: Connecting Things, IoT Fundamentals: Big Data & Analytics ) , програмування ( PCAP: Programming Essentials in Python, CPA: Programming Essentials in C++ ), кібербезпеки ( IoT Fundamentals: IoT Security, CCNA Security, CCNA Cybersecurity Operations ) та операційних систем  (IT Essentials,  NDG Linux Essentials ) .

Кожного року студенти отримують сертифікати академії Cisco, які високо цінуються роботодавцями всього світу і надають більше можливостей випускникам спеціальності «Комп'ютерна інженерія» для працевлаштування в багатьох галузях, включаючи інформаційні технології, виробництво, освіту, фінансову сферу тощо.

Практична підготовка

Студенти проходять навчальні практики з програмування (1 курс), з комп’ютерних мереж (2 курс) та проектно-технологічну практику (3 курс) та виконують 6 курсових робіт та проектів.

Випускники працюють

Фахівці напряму "Комп'ютерна інженерія" працюють на виробництві, в науково-дослідних, проектно-конструкторських, фінансових і банківських установах на посадах інженера-програміста, проектувальника комп'ютерних систем та мереж, адміністратора комп'ютерних мереж, менеджера проекту, спеціаліста з Інтернету речей, спеціаліста з кіберзахисту, аналітиків комп'ютерних систем, викладачів у вищих навчальних закладах.

Фахові дисципліни бакалавра за спеціальністю:

 • Комп’ютерні мережі;
 • Комутація та маршрутизація в комп’ютерних мережах;
 • Інформаційно-комунікаційні технології Інтернету речей;
 • Комп’ютерна електроніка, схемотехніка та логіка;
 • Операційні системи. Архітектура комп’ютерів;
 • Теорія комп’ютерних систем;
 • Програмування;
 • Системне програмування;
 • Інформаційні UML та GitHub технології;
 • Проектування мобільних застосунків;
 • Програмна обробка зображень;
 • Адміністрування та оптимізація баз даних;
 • Комп’ютерне моделювання систем та мереж
 • Захист інформації в комп’ютерних системах.

Фахові дисципліни магістра за спеціальністю:

 • Проектування комп'ютерних систем та мереж;
 • Мережні інформаційні технології;
 • Технології та методи програмування глобальних комп’ютерних мереж;
 • Імітаційне моделювання комп'ютерних систем та мереж;
 • Створення та візуалізація відео інформації.

Огляд спеціальності:

Буклет 123 ( PDF ) ;

Банер 123 .

 


© 2006-2020 Інформація про сайт