Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Для вирішення задач цифровізації суспільства, яка продовжує бурхливо розвиватись як у світі, так і в українській економіці, сотні і тисячі комп’ютерів об’єднують разом за допомогою локальних, глобальних і корпоративних мереж та мережі Інтернет.

Тому попит на фахівців з проектування, програмування та захисту інформації  комп’ютерних систем і мереж в багато разів перевищує пропозицію, а спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія» на сьогодні є однією з найбільш перспективних.

Спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія» об'єднує знання комп'ютерів, мереж та інформаційних технологій. Комп'ютерний інженер – це фахівець, який має фундаментальну і професійну підготовку за трьома складовими: апаратною, програмною та мережною.

Зміст діяльності фахівців з комп'ютерної інженерії полягає в розробці,  програмуванні та застосуванні: апаратних засобів комп'ютерних систем; локальних, глобальних і корпоративних мереж та мережі Інтернет; систем Інтернету речей, розробці IT-інфраструктури з використанням інтерфейсів та протоколів взаємодії їх компонентів.

Основні напрямки підготовки фахівців з комп'ютерної інженерії: схемо- і системотехнічне проектування комп'ютерних систем і Інтернету речей; проектування локальних, глобальних і корпоративних комп'ютерних мереж та мережі Інтернет; розробка системного і прикладного програмного забезпечення та баз даних (C, C++, Python, Java/Kotlin, PHP, SQL); розробка технологій виконання обчислень (паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних) та передачі і захисту інформації в обчислювальних системах.

Міжнародна сертифікація. З 2005 року в програму підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» імплементовано курси академії Cisco з: мережних технологій (CCNP, CCNAv7, Workshop: Network Programmability), Інтернету речей (IoT Fundamentals: Connecting Things, IoT Fundamentals: Big Data&Analytics), програмування (PCAP: Programming Essentials in Python, CPA: Programming Essentials in C++), кібербезпеки (IoT Fundamentals: IoT Security, CCNA Security, CCNA Cybersecurity Operations) та операційних систем (IT Essentials, NDG Linux Essentials).

Кожного року студенти отримують сертифікати академії Cisco, які високо цінуються роботодавцями всього світу і надають більше можливостей випускникам спеціальності «Комп'ютерна інженерія» для працевлаштування в багатьох галузях, включаючи інформаційні технології, виробництво, освіту, фінансову сферу тощо.

Практична підготовка

Студенти проходять навчальні практики з програмування (1 курс), з комп’ютерних мереж (2 курс) та проектно-технологічну практику (3 курс) та виконують 6 курсових робіт та проектів.

Випускники працюють

Фахівці напряму "Комп'ютерна інженерія" працюють на виробництві, в науково-дослідних, проектно-конструкторських, фінансових і банківських установах на посадах інженера-програміста, проектувальника комп'ютерних систем та мереж, адміністратора комп'ютерних мереж, менеджера проекту, спеціаліста з Інтернету речей, спеціаліста з кіберзахисту, аналітиків комп'ютерних систем, викладачів у вищих навчальних закладах.

Фахові дисципліни бакалавра за спеціальністю:

-  Комп’ютерні мережі;

-  Адміністрування та масштабування корпоративних мереж;

-  Інформаційно-комунікаційні технології Інтернету речей;

-  Програмування; Об'єктно-орієнтоване програмування;

-  Системне програмування;

-  Програмування комп'ютерних систем мовою Python;

-  Адміністрування та оптимізація баз даних;

-  Архітектура комп'ютерів; Операційні системи;

-  Комп'ютерна електроніка, схемотехніка та логіка;

-  Технології проектування комп'ютерних та кіберфізичних систем;

-  Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах;

-  Теорія інформації та кодування; Теорія комп’ютерних систем.

 

Фахові дисципліни магістра за спеціальністю:

-  Проектування комп'ютерних систем та мереж;

-  Мережні інформаційні технології;

-  Технології глобальних комп'ютерних мереж;

-  Імітаційне моделювання комп'ютерних систем та мереж;

-  Бізнес-планування.


Огляд спеціальності:

Буклет 123

 


© 2006-2023 Інформація про сайт