Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ)
рівнем вищої освіти на 2024/2025 навчальний рік

2 курс на базі повної середньої освіти (1 курс – скорочена форма)
Фахові вибіркові навчальні дисципліни

 № 
Дисципліна
Документи для завантаження   
 1 Комп'ютерні мережі (крім 123 та 126)
Робоча програма
Силабус
 2 Комп'ютерне моделювання систем і мереж
Робоча програма Силабус  
 3 Створення та візуалізація текстової та графічної інформації    
Робоча програма Силабус 
 4 Основи геоінформаційних систем і технологій
Робоча програма Силабус
 5 Web-технології та web-дизайн
Робоча програма Силабус
 6 Інформаційні UML та GitHub технології Робоча програма Силабус  


3 курс на базі повної середньої освіти (2 курс – скорочена форма)
Фахові вибіркові навчальні дисципліни

 № 
Дисципліна
Документи для завантаження    
  1 Алгоритми та методи обробки зображень мовою Python
(попереднє вивчений курс «Програмування комп'ютерних
систем мовою Python» або наявність сертифікату з курсу
«PCAP - Programming Essentials in Python»)                             
Робоча програма Силабус 
  2 Створення та візуалізація відеоінформації
Робоча програма Силабус
  3 Основи тестування програм
Робоча програма Силабус
  4 Технології хмарних обчислень Робоча програма Силабус
  5 Цифрова обробка просторових даних
Робоча програма Силабус
  6
Обробка зображень та комп’ютерний зір (крім 126) Робоча програма Силабус


4 курс на базі повної середньої освіти (3 курс – скорочена форма)
Фахові вибіркові навчальні дисципліни

 № 
Дисципліна
Документи для завантаження
 1 Автоматизоване проектування комп'ютерних мереж (крім 126)
Робоча програма
Силабус
 2 Захист інформації в комп'ютерних мережах
(попереднє вивчений курс «Комп'ютерні мережі» або наявність
сертифікатів з курсів «CCNAv7: Introduction to Networks» та
«CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials»)                
Робоча програма Силабус  
 3 Автоматизоване проектування Інтернету речей
Робоча програма Силабус
 4 Проектування мобільних застосунків комп'ютерних систем
Робоча програма Силабус
 5 Технології програмованих мереж
Робоча програма Силабус
 6 Обробка та дешифрування аерокосмічних  зображень
(Каштан В.Ю.)
Робоча програма Силабус
 7 Backend-розробка на Node.js та TypeScript Робоча програма Силабус
 8 Створення та розвиток ІТ-продуктів
Робоча програма Силабус
 9 Обробка та дешифрування аерокосмічних зображень
(Гаркуша І.М.)
Робоча програма СилабусДистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт