Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Робочі програми та силабуси
(освітній рівень: доктор філософії)


 Дисципліна
Спеціальність Документ для завантаження
Сучасні інформаційні
технології у науковій
діяльності та
управління проектами
033 Філософія
Робоча програма
Силабус
051 Економіка
Робоча програма Силабус  
073 Менеджмент
Робоча програма
Силабус 
103 Науки про землю
Робоча програма
Силабус
122 Комп’ютерні науки Робоча програма Силабус
131 Прикладна механіка    
Робоча програма
Силабус
132 Матеріалознавство Робоча програма Силабус
133 Галузеве машинобудування  
Робоча програма
Силабус 
183 Технології захисту навколишнього середовища
Робоча програма
Силабус
184 Гірництво Робоча програма Силабус
263 Цивільна безпека Робоча програма Силабус
281 Публічне управління та адміністрування
Робоча програма
Силабус 


Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram
© 2006-2022 Інформація про сайт