Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Робочі програми та силабуси
(освітній рівень: доктор філософії)


 Дисципліна
Документ для завантаження
Обов’язкові
Наукові проблеми штучного інтелекту
Робоча програма Силабус
Фахові
дисципліни 
Еколого-географічні аерокосмічні дослідження
Робоча програма Силабус
Інформаційні системи електронного бізнесу
Робоча програма Силабус
Математичні методи оптимізації і керування системами
Робоча програма Силабус
Методи навчання з підкріпленням в інформаційних системах Робоча програма Силабус
Наукові засади обчислювальних технологій Робоча програма Силабус
Наукові основи фізичного та комп’ютерного експерименту
Робоча програма
Силабус
Наукові проблеми надійності та ефективності комп’ютерних систем 
Робоча програма
Силабус
Предикативна аналітика великих даних Робоча програма Силабус
Науково-прикладні засади віддаленого комп’ютеризованого моніторингу та керування
Робоча програма Силабус
Soft-skills   Інструменти відкритої науки Робоча програма Силабус
Комерціалізація наукових досліджень та розробок Робоча програма Силабус
Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт