Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Стажування викладачів


Річний план стажування на 2022 рік >>


Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації згідно встановлених нормативних документів:

   1. ПОСТАНОВА КМУ №800-2019-п в редакції від 31.12.2019 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників".

  2. Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка».

     Основними підрозділами установ, на базі яких здійснюється поточне підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри, є:

  • кафедра інформаційних систем факультету комп’ютерних наук та інженерії Українського державного хіміко-технологічного університету;
  • кафедра інформаційних технологій і систем факультету прикладних комп'ютерних технологій Українського державного університету науки і технологій;
  • навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара;
  • кафедра електронних обчислювальних машини факультету комп'ютерних технологій і систем Українського державного університету науки і технологій;
  • кафедра економічної та інформаційної безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України.

   Періодично викладачі кафедри приймають участь у різноманітних міжнародних науково-практичних заходах: конференціях, симпозіумах, вебінарах, курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації з напряму діяльності кафедри: інформаційні технології, технології комп’ютерних мереж (зокрема, Cisco), а також дослідження в обробці та аналізу даних в різноманітних інформаційних системах (зокрема, в геоінформаційних).

Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт