Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Стажування викладачів


Річний план стажування на 2021 рік >>


Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації згідно встановлених нормативних документів:

   1. ПОСТАНОВА КМУ №800 від 21 серпня 2019 року "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників".

  2. СВО НГУ ПКНПП – 15 "Організація проходження підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу Національного гірничого університету".

     Основними підрозділами установ, на базі яких здійснюється поточне підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри, є:

  • кафедра інформаційних систем факультету комп’ютерних наук та інженерії Українського державного хіміко-технологічного університету;
  • кафедра інформаційних технологій і систем факультету комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної металургійної академії України;
  • навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара;
  • кафедри електронних обчислювальних машин, а також комп’ютерних інформаційних технологій Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна;
  • кафедра економічної та інформаційної безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України.

   Періодично викладачі кафедри приймають участь у різноманітних міжнародних науково-практичних заходах: конференціях, симпозіумах, вебінарах, курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації з напряму діяльності кафедри: інформаційні технології, технології комп’ютерних мереж (зокрема, Cisco), а також дослідження в обробці та аналізу даних в різноманітних інформаційних системах (зокрема, в геоінформаційних).

   На даний час для проходження підвищення кваліфікації є актуальними документи, що наведені у додатках 3-7 СВО НГУ ПКНПП – 15 "Організація проходження підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу Національного гірничого університету".

  Слід зауважити, що у 2020 році планується зміна порядку проходження підвищення кваліфікації.

 

Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram
© 2006-2021 Інформація про сайт