Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Силабуси


                               126 Інформаційні системи та технології

                               Ступінь: бакалавр
WEB-технології та WEB-дизайн  
Алгоритми та структури даних
Адміністрування та оптимізація баз даних
Архітектура інформаційних систем
Архітектура компютерів
Бази даних в інформаційних системах
Економіка і управління підприємством
Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
Іноземна мова професійного спрямування (англійська, німецька, французька)      
Моделювання інформаційних систем
Обробка зображень та комп'ютерний зір
Об'єктно орієнтоване програмування
Патерни проектування та програмування інформаційних систем
Програмування систем реального часу
Проектування інформаційних систем
Професiйна iншомовна комунiкацiя (англiйська)
Системи штучного інтелекту
Створення та візуалізація текстової та графічної інформації
Телекомунікаційні технології в інформаційних системах
Теорія ймовірностей та математична статистика
Управління ІТ-проектами
Українська мова
Фізика
Фізична культура і спорт
Цивільна безпека
Ціннісні компетенції фахівця
 
                               Ступінь: магістр
   Обов’язкові:
Бізнес-планування
Крос-платформне програмування
Методологія Agile створення інформаційних систем
Методологія наукових досліджень
Стратегія конвергенції інформаційних систем
Технологія рішення прикладних задач за допомогою інформаційних систем 
Технології DevOps

   Вибіркові:
Візуалізація текстової та графічної інформації
Інструментальні засоби та методи розвитку інформаційних систем
Інтелектуальні інформаційні технології
Нереляційні бази даних
Управління та менеджмент якості бізнес-процесів ІТ-підприємств

Іноземна мова для професійної діяльності


Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram
© 2006-2023 Інформація про сайт