Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

  Specjalność: 126 Systemy i technologie informacyjne

 Kierunek: 12 Technologie informacyjne


Specjalista w dziedzinie informacji zajmuje się opracowywaniem, wdrażaniem, wsparciem i badaniami technologii i systemów informacyjnych.

 Unikalne połączenie wiedzy z zakresu technologii komputerowych, programowania, systemów operacyjnych (Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Google Android, Apple iOS, Unix i GNU Linux), technologii multimedialnych i internetowych pozwala absolwentom być konkurencyjnymi nie tylko na rynku pracy na Ukrainie, ale także za granicą.

W procesie uczenia się studenci uczą się języków programowania (C/C++, C#, Java, VB, HTML, JavaScript, PHP, Perl, Ruby, SQL, Python, Visual Prolog, Go itp.); uczą się tworzyć oprogramowanie i bazy danych dla różnych branż; opracowywać instrukcje korzystania z systemów informatycznych; używać technologie testowania i oceny jakości oprogramowania w różnych środowiskach informacyjnych; rozwijać i wykorzystywać systemy przetwarzania danych Big Data.

Specjalista powinien znać: mechanizmy tworzenia baz danych, wykorzystanie zasobów internetowych, metody systematycznej analizy obiektów projektowych, strukturę, algorytmy i metody przetwarzania danych w systemach informatycznych, treść i kolejność realizacji prac projektowych, z uwzględnieniem wymagań obowiązujących dokumentów regulacyjnych i standardów międzynarodowych.

Specjalista powinien umieć: dostosowywać nowoczesne technologie informacyjne, w szczególności intelektualne, poznawcze, geoinformacyjne, mobilne, systemy przetwarzania obrazów, sieci neuronowe, technologie przetwarzania w chmurze, przetwarzania i analizy dużej ilości danych, przetwarzania równoległego i rozproszonego, w celu szybkiego uzyskania określonych wyników podejmowania optymalnych decyzji w rozwiązywaniu konkretnych problemów produkcyjnych.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PROFESJONALNEJ

Procesy informacyjne, technologie, systemy i sieci, ich instrumentalne wsparcie (oprogramowanie, wsparcie techniczne, organizacyjne), sposoby i metody projektowania, testowania, tworzenia i działania technologii i systemów informaczjnych w różnych dziedzinach, a także wszelkiego rodzaju działania w społeczeństwie informacyjnym.

 

POZIOMY KSZTAŁCENIA

 

Studia pierwszego stopnia – bakalaureat

Studia drugiego stopnia – studia magisterskie

 

PROFESJONALNA KWALIFIKACJA DO SPECJALNOŚCI

 

Bakalarz jest specjalistą w dziedzinie technologii informatycznych.

Magister – magister systemów i technologii informatycznych, specjalista w dziedzinie informacji i analizy informacji, inżynier systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych, programista systemów, analityk informacji skonsolidowanej.

 

ABSOLWENCI UZYSKUJą PRACę

 

W międzynarodowych korporacjach (Microsoft, Oracle, Autodesk, ESRI); firmach programistycznych (EOS Data Analytics, NOOSPHERE, 2GIS, SoftServe, EPAM, AMC Bridge Ukraine, ApriorIT, ISD, Exigen Services, PFSoft, Luxoft, Cyclum, AquaSoft, Noosphere itp.); bankach (PrivatBank, Ukrgasbank, Raiffeisen Bank Aval, OTP); firmach zagraniczne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Czechach, Szwecji, Danii, Singapurze.

 

Na pozycjach:

DevOps, DataOps, specjaliści od projektowania i wsparcia systemów informacyjnych, deweloperzy systemów komputerowych (kierownicy projektów IT i produktów IT); deweloperzy programów komputerowych (programistci, programisci stron internetowych); specjaliści z innych dziedzin informatyki (analitycy systemów, programistci-badacze, administratorzy baz danych, administratorzy sieci, administratorzy systemów, testery oprogramowania (QA Engineer / Software Tester)).

 

NIEKTÓRE Z PODSTAWOWYCH DYSCYPLIN

 • Algorytmy i struktury danych
 • Programowanie obiektowe
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Architektura systemów informatycznych
 • Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne
 • Sieciowe technologie informacyjne
 • Technologie i projektowanie stron internetowych
 • Technologie przetwarzania w chmurze
 • Nierelacyjne bazy danych
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Sieci neuronowe
 • Technologie informacyjne
 • Internet rzeczy
 • Techniki przetwarzania dużych zbiorów danych i technologie informacyjne
 • Systemy informacji o e-biznesie
 • Intelektualne technologie informacyjne

 

© 2006-2022 Інформація про сайт