Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Програми вступних фахових екзаменів
 

 
Програма вступного фахового екзамену за ступенем бакалавра спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

  Програма вступного фахового екзамену за ступенем магістра спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста)  

  
Програма вступного фахового екзамену за ступенем магістра спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста)
                        

Програма додаткового вступного екзамену за ступенем магістра спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)  

Дистанційна освіта
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Facebook
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Instagram
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у Telegram
© 2006-2022 Інформація про сайт