Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Нікулін Сергій Леонідович
професор

+IMG_3353.jpg
Посада: професор кафедри

Вчене звання: доцент.

Вчений ступінь: доктор геологічних наук

E-mail: 
nikulin.s.l@nmu.one , sergey.nikulin@yahoo.com

Тел.: 0562-46-99-19

Кабінет: 4/55


Навчальна робота

Професор Нікулін С.Л. викладає дисципліни «Інформатика та програмування»,  «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Картографія», «web-картографія», «Геологічна інтерпретація матеріалів дистанційного зондування Землі», «обробка та дешифрування аерокосмічних зображень». Має навчальні посібники та методичні розробки з геоінформатики, алгоритмізації, програмування.

Підвищення кваліфікації

Проходив підвищення кваліфікації в Українському державному хіміко-технологічному університеті на кафедрі обчислювальної техніки та прикладної математики (довідка про підсумки стажування № 33-36-22 від 03.05.2018 р.).

Загальний педагогічний стаж складає 24 роки.

    Наукова діяльність

Основна галузь наукової діяльності – комп'ютерний аналіз геоданих. Під керівництвом проф. Нікуліна С.Л. здобувачі, магістри та спеціалісти виконують роботи за наступними напрямками:

  • розробка методів та методик комп’ютерного аналізу просторових даних при вирішенні геологічних та геоекологічних задач;
  • створення програмного забезпечення геоінформаційної системи РАПІД;
  • вирішення задач прогнозування родовищ корисних копалин за допомогою ГІС-технологій;
  • використання космічних знімків при вирішенні задач надро- та природокористування.

Опублікував біля 100 наукових робіт, з них більше 30ти – у закордонних виданнях.

Брав участь у численних міжнародних конференціях та симпозіумах.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.001.42 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 ORCID ID 0000-0003-1795-3599
           Scopus Author ID  12789550900
           Web of Science Researcher ID C-5228-2019
           Google Scholar Serhii Nikulin

    Біографія

В 1993 році закінчив Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю «Геофізичні методи пошуків та розвідки» та здобув кваліфікацію «гірничий інженер-геофізик».

У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних дисертацію за спеціальністю 04.00.22 – геофізика на тему «Об‘ємне комп‘ютерне моделювання складних рудних покладів за комплексом геолого-геофізичних даних».

У 2006 році отримав вчене звання доцента по кафедрі геоінформаційних систем.

У 2011 р. закінчив докторантуру, а у 2013 захистив дисертацію на здобуття ступеню доктора геологічних наук за спеціальністю 04.00.05 «геологічна інформатика» на тему «Геоінформаційна технологія вирішення прогнозно-пошукових задач за комплексом геолого-геофізичних і космічних даних» (спеціалізована вчена рада Д 26.001.42 Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

З 24.09.2014 року обіймає посаду професора кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії НТУ «Дніпровська політехніка».© 2006-2022 Інформація про сайт