Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

126.jpg


Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань: 12 Інформаційні технології


  Фахівець інформаційної сфери має справу з розробкою, впровадженням, супроводом і дослідженнями інформаційних технологій і систем.
  Унікальне поєднання знань у галузі комп'ютерних технологій, програмування, операційних систем (Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Google Android, Apple iOS, платформи Unix та GNU Linux), мультимедіа та веб-технологій дозволяє випускникам бути конкурентоздатними на ринку праці не тільки в Україні, а й за кордоном.
  В процесі навчання студенти вивчають мови програмування (C/С++, C#, Java, VB, HTML , JavaScript , PHP, Perl , Ruby, SQL , Python, Visual Prolog , Go та ін.); навчаються розробляти прикладне програмне забезпечення та бази даних для різних галузей виробництва; складають інструкції по використанню інформаційних систем; використовують технології тестування та оцінки якості програмного забезпечення налагодження програмного забезпечення в різних інформаційних середовищах; розробляють та використовують системи обробки великих даних ( Big Data ).

  Фахівець має знати: механізми створення баз даних, використання інтернет-ресурсів, методи системного аналізу об’єктів проектування, структуру, алгоритми й методи обробки даних в інформаційних системах, зміст і послідовність виконання проектних робіт з урахуванням вимог чинних нормативно-правових документів i мiжнародних стандартiв.

  Фахівець повинен уміти: застосовувати сучасні інформаційні технології, зокрема інтелектуальні, когнітивні, геоінформаційні, мобільні, системи обробки зображень, нейронні мережі, технологій хмарних обчислень, обробки та аналізу великої кількості даних, паралельних і розподілених обчислень з метою швидкого отримання певних результатів прийняття оптимальних рішень при вирішенні конкретних виробничих задач.


ОБ`ЄКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Інформаційні процеси, технології, системи та мережі, їх інструментальне (програмне, технічне, організаційне) забезпечення, способи та методи проектування, тестування, виробництва та експлуатації інформаційних технологій та систем у різних галузях, а також усі види діяльності в інформаційному суспільстві.


РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

   Перший (бакалаврський) рівень
   Другий (магістерський) рівень
   Доктор філософії (PhD)   

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
 
   Бакалавр – фахівець з інформаційних технологій
  Магістр – магістр з інформаційних систем та технологій, професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу, інженер інформаційно-телекомунікаційних систем, розробник систем, аналітик консолідованої інформації


ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ

  У міжнародних корпораціях (Microsoft, Oracle, Autodesk, ESRI); софтверних компаніях (EOS Data Analytics, NOOSPHERE, 2GIS, SoftServe, EPAM, AMC Bridge Ukraine, ApriorIT, ISD, Exigen Services, PFSoft, Luxoft, Ciklum, AquaSoft, Noosphere та ін.); банках (ПриватБанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, OTP); у зарубіжних компаніях США, Канади, Німеччини, Чехії, Швеції, Данії та Сінгапуру.


  На посадах:
  DevOps, DataOps, спеціалістів з проектування й пiдтримки iнформацiйних систем, розробників обчислювальних систем (менеджерів IT-проектів і IT-продуктів); розробників комп’ютерних програм (програміста, веб-розробника); фахівців в інших галузях обчислень (системного аналітика, програміста-дослідника, адміністратора баз даних, адміністратора мереж, системного адміністратора, тестувальника програмного забезпечення (QA Engineer/ Software Tester)).


ОДНІ З ОСНОВНИХ ДИСЦИПЛІН

 • Алгоритми та структури даних
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Проектування інформаційних систем
 • Архітектура інформаційних систем
 • Спеціалізоване прикладне програмування
 • Мережні інформаційні технології
 • WEB-технології та WEB-дизайн
 • Технології хмарних обчислень
 • Нереляційні бази даних
 • Управління ІТ-проектами
 • Нейронні мережі
 • Інформаційні технології 
 • Internet of Things
 • Методи та інформаційні технології обробки великих даних (Big Data)
 • Інформаційні системи електронного бізнесу 
 • Інтелектуальні інформаційні технології
© 2006-2022 Інформація про сайт